Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Stikstofoxiden en je gezondheid

Stikstofoxiden en je gezondheid

De belangrijkste stikstofoxiden zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide.

Beide gassen hebben verschillende eigenschappen:

  • stikstofmonoxide (NO) is een weinig giftig gas zonder kleur, geur of smaak;
  • stikstofdioxide (NO2) is een bruinrood giftig gas dat slecht ruikt en irriteert.

Door een verdere reactie met ozon (O3) uit de omgevingslucht kan NO snel worden omgezet tot NO2.

NO2 is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. Korte episodes van hoge concentraties, maar ook langdurige blootstelling aan lage concentraties, zijn schadelijk.

Overzicht op kaart Vlaanderen blootstelling aan jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide.

Via modellering schat de VMM dat in 2016 zo’n 0,4 % van de bevolking of zo’n 22.000 Vlamingen woonden in een gebied met te hoge NO2-concentraties. Verder geven de modellen aan dat er steeds meer mensen blootgesteld worden aan lagere NO2-concentraties. In 2016 was ongeveer twee derde van de bevolking blootgesteld aan concentraties lager dan 20 µg/m³. Let wel, deze cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting omdat het model de concentraties niet voldoende kan inschatten in street canyons. Dit zijn smalle straten omgeven door hoge bebouwing. 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid