Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Stikstofoxiden en je gezondheid

Stikstofoxiden en je gezondheid

De belangrijkste stikstofoxiden zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide.

Beide gassen hebben verschillende eigenschappen:

  • stikstofmonoxide (NO) is een weinig giftig gas zonder kleur, geur of smaak;
  • stikstofdioxide (NO2) is een bruinrood giftig gas dat slecht ruikt en irriteert.

Door een verdere reactie met ozon (O3) uit de omgevingslucht kan NO snel worden omgezet tot NO2.

NO2 is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken. Korte episodes van hoge concentraties, maar ook langdurige blootstelling aan lage concentraties, zijn schadelijk.

Grafiek blootstelling NO2 jaargemiddelde concentratie.

Via modellering schat de VMM dat in 2017 zo'n 0,2 % van de bevolking woonden in een gebied met NO2-concentraties hoger dan de WGO-advieswaarde van 40 µg/m³. In het ontwerp Luchtbeleidsplan 2030 van de Vlaamse Overheid is een doelstelling van 20 µg/m³ opgenomen. Eén derde van de Vlaamse bevolking werd in 2017 blootgesteld aan concentraties hoger dan dit streefdoel. Verder geven de modellen aan dat de laatste vier jaren dit aandeel vrij stabiel blijft.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid