Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Evolutie stikstofoxiden

Evolutie stikstofoxiden

De meetresultaten van stikstofdioxide en stikstofoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stikstofdioxide overschrijdt in 2018 Europese jaargrenswaarde en WGO-advieswaarde

Op verschillende meetplaatsen in de Antwerpse en Gentse agglomeratie werd de Europese jaargrenswaarde voor NO2 overschreden. In Antwerpen ging het om 7 van de 18 meetplaatsen, in Gent om 2 van 20 meetplaatsen. Deze metingen gebeurden met passieve samplers. Op de 49 meetplaatsen met monitoren stelden we geen overschrijdingen vast. Modelkaarten tonen verder aan dat er ook buiten de grote steden nog op heel wat plaatsen overschrijdingen van de grenswaarde voorkomen.

De doelstellingen voor uurwaarden van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie werden wel gerespecteerd. 

Modellering Vlaanderen

Overzicht op kaart.

Metingen agglomeratie Antwerpen

Overzicht op kaart van metingen met passieve samplers.

Metingen agglomeratie Gent

Overzicht op kaart metingen met passieve samplers.

Via modellering schat de VMM NO2-concentraties in voor locaties waar we niet meten. De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden komen voor in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Ook in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden toont het model verhoogde concentraties. De concentraties rond de snelwegen zijn eveneens verhoogd. Ook de kleinere verkeersaders zijn zichtbaar. De laagste concentraties werden berekend en gemeten in de meer landelijke regio’s. 

Concentraties NO2 en NO dalen in omgevingslucht

Vanaf 2003 dalen de NO2- en NO-concentraties op alle virtuele meetplaatsen. Op de industriële en landelijke meetplaatsen zien we de laatste jaren eerder een stagnatie. De hoogsteconcentraties komen voor op verkeersgerichte meetplaatsen, de laagste op de landelijke meetplaatsen. Bij NO is dit verschil nog meer uitgesproken. 

Trend stikstofdioxide

Trend stikstofdioxide in omgevingslucht

Trend stikstofoxide

Trend stikstofoxide in omgevingslucht.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van stikstofoxiden vind je in het jaarrapport Lucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.