Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Evolutie stikstofoxiden

Evolutie stikstofoxiden

De meetresultaten van stikstofdioxide en stikstofoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stikstofdioxide - NO2

Op 1 meetplaats overschreed het jaargemiddelde de Europese grenswaarde en de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie. Studies en modelberekeningen geven aan dat de concentraties ook te hoog zijn op andere plaatsen met veel verkeer. De WGO-advieswaarde voor uurwaarden werd op drie meetplaatsen overschreden. 

Kaart NO2 in omgevingslucht

De VMM gebruikt het model RIO+IFDM om de NO2-concentraties in te schatten voor locaties waar we niet meten. De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden komen voor in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Ook in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden toont het model verhoogde concentraties. De concentraties rond de snelwegen zijn eveneens verhoogd. Ook de kleinere verkeersaders zijn zichtbaar. De laagste concentraties werden berekend en gemeten in de meer landelijke regio’s.

Trend stikstofdioxide in omgevingslucht

Tot 1989 was er een schommelend verloop. Daarna kenden de jaargemiddelden van de virtuele meetplaatsen een dalende trend. In de periode 1995-1997 was er een lichte stijging. Vanaf 2003 tot en met 2015 is er een daling van de NO2-concentraties op alle virtuele meetplaatsen.

De laagste NO2-concentraties komen voor op landelijke meetplaatsen, op verkeersgerichte meetplaatsen zijn ze het hoogst.

Stikstofoxide - NO

In 2015 lagen de NO-jaargemiddelden in Vlaanderen tussen 2 en 29 µg/m³.

Trend stikstofoxide in omgevingslucht.

Tot 1991 was er een schommelend verloop van de NO-jaargemiddelden op de meetplaatsen. Daarna zien we een dalend verloop. Het NO-jaargemiddelde was in 2015 het hoogst op de verkeersgerichte meetplaatsen, gevolgd door de industriële en stedelijke meetplaatsen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van stikstofoxiden vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid