Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Evolutie stikstofoxiden

Evolutie stikstofoxiden

De meetresultaten van stikstofdioxide en stikstofoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Overschrijding op locaties met passieve samplers

Op verschillende meetplaatsen met passieve samplers werd de Europese jaargrenswaarde en de WGO-advieswaarde voor NO2 overschreden. In Antwerpen ging het om 5 van de 18 meetplaatsen, in Gent om 1 van de 20 meetplaatsen en in Houthalen-Helchteren op 2 meetplaatsen aan een druk kruispunt. Passieve samplers laten toe om metingen uit te voeren op plaatsen waar er geen ruimte is voor een vast meetstation, zoals in street canyons.  Op de 49 vaste meetplaatsen met automatische monitoren stelden we geen overschrijdingen vast. Modelkaarten tonen verder aan dat er ook buiten de grote steden nog op heel wat plaatsen overschrijdingen van de grenswaarde voorkomen.

De doelstellingen voor uurwaarden van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie werden wel gerespecteerd. 

Modellering Vlaanderen

Overzicht op kaart.

Metingen agglomeratie Antwerpen

Overzicht op kaart van metingen met passieve samplers.

Metingen agglomeratie Gent

Overzicht op kaart metingen met passieve samplers.

Via modellering schat de VMM NO2-concentraties in voor locaties waar we niet meten. De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden komen voor in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Ook in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden toont het model verhoogde concentraties. De concentraties rond de snelwegen zijn eveneens verhoogd. Ook de kleinere verkeersaders zijn zichtbaar. De laagste concentraties werden berekend en gemeten in de meer landelijke regio's. 

Concentraties NO2 en NO dalen in omgevingslucht

Vanaf 2003 dalen de NO2- en NO-concentraties op alle virtuele meetplaatsen. In 2019 dalen de concentraties verder; zeker op de stedelijke en verkeersgerichte meetplaatsen is er een sterke daling in 2019. 

De hoogste concentraties komen voor op verkeersgerichte meetplaatsen, de laagste op de landelijke meetplaatsen. Bij NO is dit verschil nog meer uitgesproken. 

Trend stikstofdioxide

Trend stikstofdioxide in omgevingslucht

Trend stikstofoxide

Trend stikstofoxide in omgevingslucht.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van stikstofoxiden vind je in het jaarrapport Lucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.