Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstofoxiden / Evolutie stikstofoxiden

Evolutie stikstofoxiden

De meetresultaten van stikstofdioxide en stikstofoxide worden getoetst aan Europese grenswaarden en advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Stikstofdioxide overschrijdt in 2017 Europese jaargrenswaarde en WGO-advieswaarde

Dit was zo op 1 meetplaats met automatische monitoren. Metingen met passieve samplers in Antwerpen en Gent tonen aan dat er ook nog overschrijdingen zijn op tal van verkeersintensieve locaties en in street canyons: in Antwerpen was dit bijvoorbeeld op 13 van de 19 meetplaatsen, in Gent op 7 van de 20 meetplaatsen. Modelkaarten tonen verder aan dat er ook buiten de grote steden nog op heel wat plaatsen overschrijdingen van de grenswaarde voorkomen.

De doelstellingen voor uurwaarden van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie werden wel gerespecteerd.

Modellering Vlaanderen

Overzicht op kaart.

Metingen agglomeratie Antwerpen

Overzicht op kaart van metingen met passieve samplers.

Metingen agglomeratie Gent

Overzicht op kaart metingen met passieve samplers.

Via modellering schat de VMM NO2-concentraties in voor locaties waar we niet meten. De hoogste gemodelleerde NO2-jaargemiddelden komen voor in de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Ook in de noordrand van Brussel, in Gent en de Gentse Kanaalzone en in de meeste centrumsteden toont het model verhoogde concentraties. De concentraties rond de snelwegen zijn eveneens verhoogd. Ook de kleinere verkeersaders zijn zichtbaar. De laagste concentraties werden berekend en gemeten in de meer landelijke regio’s.

Concentraties NO2 en NO dalen in omgevingslucht

Vanaf 2003 dalen de NO2- en NO-concentraties op alle virtuele meetplaatsen. Deze daling zet zich in 2017 door, behalve voor NO2 op de landelijke meetplaatsen waar er een stagnatie is. De hoogste concentraties komen voor op verkeersgerichte meetplaatsen, de laagste op de landelijke meetplaatsen. Bij NO is dit verschil nog meer uitgesproken.

Trend stikstofdioxide

Trend stikstofdioxide in omgevingslucht

Trend stikstofoxide

Trend stikstofoxide in omgevingslucht.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van stikstofoxiden vind je in het jaarrapport Lucht.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid