Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Evolutie ozonwaarden

Evolutie ozonwaarden

In 2017 haalden we de Europese streefwaarden voor gezondheid en vegetatie. Deze doelstellingen voldoen echter niet om de gezondheid of de vegetatie te beschermen.

Focus op gezondheid

De Europese streefwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid werd in 2017 ruim gehaald, de Europese langetermijndoelstelling niet. Ook de strengere advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt nog ver buiten bereik.

Het oosten van het land telde het meeste overschrijdingsdagen. Dit zijn dagen met een 8-uursgemiddelde hoger dan 120 µg/m³. Hanteren we het WGO-advies als maatstaf, dan loopt dit aantal op tot 43 dagen. De WGO adviseert een maximaal 8-uursgemiddelde van 100 µg/m³. Het aantal overschrijdingsdagen schommelt van jaar tot jaar en volgt vooral de jaarlijkse variatie in zonnestraling en temperatuur. De kwaliteit van de zomer heeft een belangrijke impact op dit aantal.

 

Europese doelstelling gezondheid

Overzicht Vlaanderen toetsing aan doelstelling gezondheid EU

Advieswaarde Wereldgezondheidsorganisatie

Ozonwaarden op kaart Vlaanderen getoetst aan advieswaarde WGO.

Focus op vegetatie

Voor vegetatie zien we hetzelfde: de Europese streefwaarde werd in 2017 ruim gehaald, de Europese langetermijndoelstelling bijna nergens. De ozondosis toont echter dat de vegetatie heel wat schade ondervond door ozon. Voor loofbossen en voor akkergewassen werd het kritieke niveau overal overschreden. De ozondosis houdt rekening met de opname van ozon door de plant en is dus een betere indicator dan de Europese doelstellingen.

Europese doelstelling vegetatie

Kaart ozon getoetst aan Europese doelstelling vegetatie

Ozondosis voor loofbos

Ozondosis op kaart van Vlaanderen

Ozondosis voor akkergewas

Ozondosis op kaart Vlaanderen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van ozon vind je in het jaarrapport Lucht.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid