Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Evolutie ozonwaarden

Evolutie ozonwaarden

2019 was een slecht ozonjaar: de Europese streefwaarde voor gezondheid werd overschreden, de langetermijndoelstelling en de WGO-advieswaarde voor gezondheid werd nergens in Vlaanderen gehaald. Als we kijken naar de doelstellingen voor vegetatie, dan stellen we vast dat de Europese streefwaarde wel gehaald werd, de langetermijndoelstelling slechts op 1 meetplaats.

Focus op gezondheid

De Europese streefwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid werd in 2019 op 3 meetplaatsen overschreden, geen enkele meetplaats haalde de Europese langetermijndoelstelling voor de gezondheid . Ook de strengere advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt nog ver buiten bereik. Het oosten van het land telde het meeste overschrijdingsdagen. Dit zijn dagen met een 8-uursgemiddelde hoger dan 120 µg/m³. Hanteren we het WGO-advies als maatstaf, dan fluctueert het aantal overschrijdingsdagen tussen 14 en 51 dagen. De WGO adviseert een maximaal 8-uursgemiddelde van 100 µg/m³. Het aantal overschrijdingsdagen schommelt van jaar tot jaar en volgt vooral de jaarlijkse variatie in zonnestraling en temperatuur. De kwaliteit van de zomer heeft een belangrijke impact op dit aantal.

Europese doelstelling gezondheid

Overzicht Vlaanderen toetsing aan doelstelling gezondheid EU

Advieswaarde Wereldgezondheidsorganisatie

Ozonwaarden op kaart Vlaanderen getoetst aan advieswaarde WGO.

Focus op vegetatie

De Europese streefwaarde werd in 2019 gehaald, de Europese langetermijndoelstelling slechts op 1 meetplaats. De ozondosis toont echter dat de vegetatie heel wat schade ondervond door ozon. Voor alle loofbossen en quasi voor alle akkergewassen werd het kritieke niveau overschreden. De ozondosis houdt rekening met de opname van ozon door de plant en is dus een betere indicator dan de Europese doelstellingen.

Europese doelstelling vegetatie

Kaart ozon getoetst aan Europese doelstelling vegetatie

Ozondosis voor loofbos

Ozondosis op kaart van Vlaanderen

Ozondosis voor akkergewas

Ozondosis op kaart Vlaanderen.

Een volledige bespreking van de meetresultaten van ozon vind je in het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.