Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / PFAS in de omgevingslucht

PFAS in de omgevingslucht

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) omvatten meer dan 6000 chemische stoffen. Ze komen van nature niet voor in het milieu.

toestandWat is PFAS?

  • PFAS is een verzamelnaam van door de mens gemaakte chemische stoffen op basis van een koolstofketen en fluorverbindingen. 
  • Ze zijn water-, vet- en vuilafstotend en worden gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten.
  • De opname gebeurt via voeding, drinkwater en stofingestie. Het belang van opname via de lucht wordt momenteel onderzocht. 
  • De stoffen stapelen zich op in het menselijk lichaam en breken enorm traag af. Tot de gezondheidsrisico’s behoren beperking of ontregeling van de immuniteit, verstoring van de hormoonbalans en van de leverfunctie.
  • Sinds 2021 meet de VMM PFAS in de omgeving van Zwijndrecht. De metingen gebeuren in neervallend stof (depositie) en in zwevend stof.

doelstellingDoelstellingen?

Er bestaat geen wettelijk kader voor PFAS-metingen in lucht. Ook het gezondheidskundig toetsingskader ontbreekt. VITO ontwikkelde een tijdelijk toetsingskader voor de som van 4 PFAS-componenten in zwevend stof. Deze waarde is gebaseerd op de Toelaatbare Wekelijkse Innamedosis die de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) definieerde.

NaamTijdelijk toetsingskader*
Toelaatbare Wekelijkse Innamedosis 4,4 ng/kg lichaamsgewicht per week
Concentratie in zwevend stof 0,4 - 2,2 ng/m³

 * Voor 4 PFAS-componenten: PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS

 InfoMeer informatie

De VMM meet en berekent de concentraties vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide, dioxines en PCB's, en verzamelt gegevens over de uitstoot en berekent de bijdrage van tal van sectoren.

Over VMM >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.