Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Smogalarm

Smogalarm

SMOG= smoke + fog, of rook en mist. Tegenwoordig gebruiken we de term bij alle situaties met verhoogde fijnstofconcentraties over een ruim gebied.

Die situatie doet zich voor wanneer er weinig wind is en de vervuiling daardoor weinig verdunt. In de winter gaat dit vaak samen met temperatuursinversie. Hierbij treedt een warmere luchtlaag op als een soort deken boven de koudere lucht dichter bij de grond. Onder dit deken is er weinig verdunning en kunnen de fijnstofconcentraties sterk oplopen. Een andere typische situatie waarbij er smog ontstaat, is bij aanvoer van wind van over het continent. In dat geval krijgen we bovenop onze eigen uitstoot ook nog fijn stof uit regio's met veel industrie, verkeer en hout- en kolenverbranding.

Verkeersbord SMOG 90 km/uIn Vlaanderen treedt een smogalarm in werking wanneer de fijnstofmodellen minstens 2 dagen PM10-concentraties van meer dan 70 µg/m³ voorspellen als gemiddelde voor Vlaanderen. Hiermee willen we mensen aanzetten om hun uitstoot te verminderen en willen we mensen die gevoelig zijn aan fijn stof waarschuwen voor de schadelijke effecten van de hoge concentraties. Door de verlaagde snelheid op delen van de snelwegen nabij dorpskernen en bewoning wordt de uitstoot van fijn stof tijdens een smogalarm aanzienlijk verminderd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.