Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Smogalarm

Smogalarm

SMOG= smoke + fog, of rook en mist. Tegenwoordig gebruiken we de term bij alle situaties met verhoogde fijnstofconcentraties over een ruim gebied.

Smog doet zich voor wanneer er weinig wind is en de vervuiling daardoor weinig verdunt. In de winter gaat dit vaak samen met temperatuursinversie. Hierbij treedt een warmere luchtlaag op als een soort deken boven de koudere lucht dichter bij de grond. Onder dit deken is er weinig verdunning en kunnen de fijnstofconcentraties sterk oplopen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook in het voorjaar hoge PM10-concentraties gemeten worden. Naast ongunstige verdunningsomstandigheden, speelt in deze periode van het jaar ook de uitstoot van ammoniak door de landbouw bij de bemesting van akkers een belangrijke rol. Dit ammoniak reageert met de aanwezige stikstofoxides en zwaveldioxide tot ammoniumzouten, die een belangrijk onderdeel vormen van het secundair gevormd fijn stof.

Een andere typische situatie waarbij er smog ontstaat, is bij aanvoer van wind van over het continent. In dat geval krijgen we bovenop onze eigen uitstoot ook nog fijn stof uit regio's met veel industrie, verkeer en hout- en kolenverbranding.

Informatiedrempel - stookadvies

De 3 gewesten in België hanteren een drempel van 50 µg/m³ PM10 en sinds 2019 ook een drempel van 35 µg/m³ voor PM2,5 voor het informeren van de bevolking. Wanneer de gemiddelde concentratie van de laatste 24 uur in één van de gewesten deze drempel overschrijdt en voorspeld wordt dat de overschrijding de volgende 24 uur aanhoudt, wordt een informatiebericht uitgestuurd. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (bejaarden, kinderen, astmapatiënten, …), wordt afgeraden om ongewone lichamelijke inspanningen te doen.

Bijkomend geeft de VMM een stookadvies wanneer deze informatiedrempel in Vlaanderen wordt overschreden en er geen verbetering van de luchtkwaliteit wordt verwacht binnen de 24 uur. De VMM adviseert de bevolking dan om geen hout te stoken als bijverwarming of voor sfeerdoeleinden.

Alarmdrempel - snelheidsbeperking

 In Vlaanderen wordt een waarschuwingsbericht verspreid wanneer de fijnstofmodellen minstens 2 dagen PM10-concentraties van meer dan 70 µg/m³ voorspellen als gemiddelde voor Vlaanderen. Tegelijk kan men dan ook overgaan tot het invoeren van een snelheidsbeperking van 90 km/u op ringwegen en op een aantal secties van autosnelwegen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.