Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Evolutie fijnstofwaarden

Evolutie fijnstofwaarden

De VMM meet al meer dan 10 jaar de concentraties van fijn stof.

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2015 de Europese grenswaarden voor PM10, de stoffractie kleiner dan 10 µm. De jaargrenswaarde halen we al lang, voor de daggrenswaarde is dit het tweede jaar op rij. De advieswaarden van de WGO zijn strenger. De advieswaarde voor het jaargemiddelde werd op 3 van de 37 locaties gehaald, deze voor de dagwaarden nergens.

Alle meetplaatsen haalden de Europese grenswaarde voor PM2,5, de stoffractie kleiner dan 2,5 µm. De advieswaarden van de WGO haalden we op geen enkele meetplaats.

PM10-jaargemiddelde EU

Kaart PM10 getoetst aan EU-grenswaarde.

PM10-jaargemiddelde WGO

Kaart PM10 in omgevingslucht getoetst aan advieswaarde WGO

PM2,5-jaargemiddelde EU

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan EU-grenswaarde

PM2,5-jaargemiddelde WGO

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan advieswaarde WGO

Via modellering doet de VMM een inschatting van de stofconcentraties voor locaties waar we niet meten. Uit deze kaarten volgt dat de fijnstofconcentraties in 2015 het hoogst waren in de omgeving van Gent, de Gentse Kanaalzone, de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Ook voor de noordrand rond Brussel en voor een aantal centrumsteden werden hogere gemiddelden gemodelleerd. De grootste regio met lagere concentraties lag in de provincie Limburg. Ook aan de kust zijn de concentraties lager.

De VMM schat hoeveel Vlamingen wonen in een gebied dat voldoet aan de doelstellingen van de Europese Unie of de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit de tabel volgt dat iedereen woont in een gebied die voldoet aan de Europese doelstellingen. Maar de advieswaarden van de WGO zijn nog ver buiten bereik. 

Gemiddelde op basis van% bevolking die doelstelling haalt
EUWGO
PM10 Jaar 100% 80%
Dag 100% 4%
PM2,5 Jaar 100% 6%
Dag Niet van toepassing 0%

De trend is dalend, maar de concentraties van fijn stof moeten nog veel dalen om op een gezond niveau te zitten.

PM10 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM10

PM10 trend daggemiddelde

Grafiek trend PM10

PM2,5 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM2,5

Een volledige bespreking van de meetresultaten van fijn stof vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid