Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Evolutie fijnstofwaarden

Evolutie fijnstofwaarden

De VMM meet al meer dan 10 jaar de concentraties van fijn stof.

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2016 de Europese grenswaarden voor PM10, de stoffractie kleiner dan 10 µm. De jaargrenswaarde halen we al lang, voor de daggrenswaarde is dit het derde jaar op rij. De advieswaarden van de WGO zijn strenger. De advieswaarde voor het jaargemiddelde werd op 5 van de 38 meetplaatsen gehaald, deze voor de dagwaarden op 6 meetplaatsen.

Alle meetplaatsen haalden de Europese grenswaarde voor PM2,5, de stoffractie kleiner dan 2,5 µm. de advieswaarden van de WGO haalden we op geen enkele meetplaats.

PM10-jaargemiddelde EU

Kaart PM10 getoetst aan EU-grenswaarde.

PM10-jaargemiddelde WGO

Kaart PM10 in omgevingslucht getoetst aan advieswaarde WGO

PM10-daggemiddelde EU en WGO

Daggemiddelde op kaart van Vlaanderen

PM2,5-jaargemiddelde EU

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan EU-grenswaarde

PM2,5-jaargemiddelde WGO

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan advieswaarde WGO

Via modellering doet de VMM een inschatting van de stofconcentraties voor locaties waar we niet meten. Uit deze kaarten volgt dat de fijnstofconcentraties in 2016 het hoogst waren in de omgeving van Gent, de Gentse Kanaalzone, de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven Ook voor de noordrand rond Brussel en voor een aantal centrumsteden werden hogere gemiddelden gemodelleerd. De grootste regio met lagere concentraties lag in de provincie Limburg. Ook aan de kust zijn de concentraties lager. 

PM10 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM10

PM10 trend daggemiddelde

Grafiek trend PM10

PM2,5 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM2,5

Een volledige bespreking van de meetresultaten van fijn stof vind je in het rapport Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid