Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Evolutie fijnstofwaarden

Evolutie fijnstofwaarden

De VMM meet de concentraties van fijn stof in de lucht.

Europese grenswaarden gerespecteerd, WGO-advieswaarden niet

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2019 de Europese grenswaarden voor PM10, de stoffractie kleiner dan 10 µm. Voor de jaargrenswaarde is dit al sinds 2008, voor de daggrenswaarde sinds 2014.

De advieswaarden van de WGO zijn strenger.

  • De WGO-jaaradvieswaarde werd op 10 van de 36 meetplaatsen gerespecteerd, dit is beduidend beter dan één meetplaats vorig jaar.
  • In 2019 haalden 5 meetplaatsen de WGO-advieswaarde voor dagwaarden, in 2018 was dit geen enkele.

Alle meetplaatsen haalden de Europese jaargrenswaarde voor PM2,5, de stoffractie kleiner dan 2,5 µm. Ook de streefwaarde voor de reductie van de blootstellingsindex (GBI) werd behaald.

Echter geen enkele PM2,5-meetplaats respecteerde beide WGO-advieswaarden.

PM10-jaargemiddelde EU

Kaart PM10 getoetst aan EU-grenswaarde.

PM2,5-jaargemiddelde EU

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan EU-grenswaarde

Via modellering doet de VMM een inschatting van de stofconcentraties voor locaties waar we niet meten. Voor fijn stof wordt hiervoor het ATMO-Street model gebruikt. Uit deze kaarten volgt dat de fijnstofconcentraties het hoogst zijn in de omgeving van de Gentse Kanaalzone, de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. . In het zuiden van de provincie Vlaams-Brabant en het zuiden en oosten van de provincie Limburg worden er lagere concentraties gemodelleerd.

Dalende trend, laatste jaren stagnatie

Globaal gezien is de trend dalend. De laatste jaren kennen de concentraties een licht schommelend verloop. In 2019 zien we een verdere daling. Maar de concentraties van fijn stof moeten nog veel dalen om op een gezond niveau te zitten.

De jaargemiddelden fijn stof zijn het laagst op de landelijke en voorstedelijke meetplaatsen.

PM10 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM10

PM10 trend daggemiddelde

Grafiek trend PM10

PM2,5 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM2,5

Lees het jaarrapport Lucht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.