Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Evolutie fijnstofwaarden

Evolutie fijnstofwaarden

De VMM meet de concentraties van fijn stof in de lucht.

Dalende trend, laatste jaren stagnatie

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2018 de Europese grenswaarden voor PM10, de stoffractie kleiner dan 10 µm. De jaargrenswaarde halen we al lang, voor de daggrenswaarde is dit sinds 2014. De advieswaarden van de WGO zijn strenger. De advieswaarde voor het jaargemiddelde werd slechts op 1 meetplaats gehaald, deze voor de dagwaarden op geen enkele.

Alle meetplaatsen haalden de Europese grenswaarde voor PM2,5, de stoffractie kleiner dan 2,5 µm. de advieswaarden van de WGO haalden we op geen enkele meetplaats.

PM10-jaargemiddelde EU

Kaart PM10 getoetst aan EU-grenswaarde.

PM2,5-jaargemiddelde EU

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan EU-grenswaarde

Via modellering doet de VMM een inschatting van de stofconcentraties voor locaties waar we niet meten. Uit deze kaarten volgt dat de fijnstofconcentraties in 2018 het hoogst waren in de omgeving van de Gentse Kanaalzone, de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. Aan de kust, in het zuiden van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg worden er lagere concentraties gemodelleerd.

De trend is dalend, maar de concentraties van fijn stof moeten nog veel dalen om op een gezond niveau te zitten.

PM10 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM10

PM10 trend daggemiddelde

Grafiek trend PM10

PM2,5 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM2,5

Een volledige bespreking van de meetresultaten van fijn stof vind je in jaarrapport Lucht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.