Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Evolutie fijnstofwaarden

Evolutie fijnstofwaarden

De VMM meet de concentraties van fijn stof in de lucht.

Globale daling van fijn stof

Alle Vlaamse meetplaatsen respecteerden in 2017 de Europese grenswaarden voor PM10, de stoffractie kleiner dan 10 µm. De jaargrenswaarde halen we al lang, voor de daggrenswaarde is dit sinds 2014. De advieswaarden van de WGO zijn strenger. De advieswaarde voor het jaargemiddelde werd op 5 van de 36 meetplaatsen gehaald, deze voor de dagwaarden op geen enkele.

Alle meetplaatsen haalden de Europese grenswaarde voor PM2,5, de stoffractie kleiner dan 2,5 µm. de advieswaarden van de WGO haalden we op geen enkele meetplaats.

PM10-jaargemiddelde EU

Kaart PM10 getoetst aan EU-grenswaarde.

PM2,5-jaargemiddelde EU

Kaart PM2,5 in omgevingslucht getoetst aan EU-grenswaarde

Via modellering doet de VMM een inschatting van de stofconcentraties voor locaties waar we niet meten. Uit deze kaarten volgt dat de fijnstofconcentraties in 2017 het hoogst waren in de omgeving van Gent, de Gentse Kanaalzone, de omgeving van de Antwerpse agglomeratie en de Antwerpse haven. De grootste regio met lagere concentraties lag in de provincie Limburg. Ook aan de kust zijn de concentraties lager.

De trend is dalend, maar de concentraties van fijn stof moeten nog veel dalen om op een gezond niveau te zitten.

PM10 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM10

PM10 trend daggemiddelde

Grafiek trend PM10

PM2,5 trend jaargemiddelde

Grafiek trend PM2,5

Een volledige bespreking van de meetresultaten van fijn stof vind je in jaarrapport Lucht.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid