Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Technisch onderzoeksmedewerker

Technisch onderzoeksmedewerker

Wij hebben een stageplaats voor een technisch onderzoeksmedewerker voor de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie (ref. ST AA 20 03).

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

  • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
  • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
  • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
  • communicatie;
  • internationaal milieubeleid.

Wat zal jij doen?

De dienst lucht van de VMM heeft een automatisch weegsysteem aangekocht. Dit wordt gebruikt om de fijn stof concentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Om met het systeem goed te kunnen werken, moet er een procedure worden geschreven voor de medewerkers. We gaan op zoek naar een stagiair om deze procedure te schrijven.

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student aan de Hogeschool, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting OF in het middelbaar onderwijs, bij voorkeur in een technische richting. Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • goede schriftelijke vaardigheid;
  • basiskennis informatica: outlook, Excel en Word;
  • zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet is bespreekbaar.
Je werkplek is het VMM-kantoor in Antwerpen.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met de mevrouw Bo Van den Bril: 0499/23.39.94 of b.vandenbril@vmm.be.

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.