Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Werftoezichter

Stage Werftoezichter

Er is een stageplaats voor een Werftoezichter voor de afdeling Operationeel Waterbeheer. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat onder meer watersystemen opvolgt en beheert. De afdeling Operationeel Waterbeheer spitst zich concreet toe op het beheer van de onbevaarbare waterlopen: deze afdeling bouwt infrastructuur, voert onderhoudswerken uit, stuurt en houdt toezicht op de waterafvoer en het goed functioneren van de installaties. Je vindt meer info op onze website www.vmm.be.

Wat zal jij doen?

De Werftoezichter staat samen met de projectingenieur in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren en dijken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren (aanleg van vistrappen, open leggen van waterlopen in steden...). 

De taken van de Werftoezichter zijn zeer uitvoeringsgericht. De opdracht start bij de planning, probleemverkenning, terreinwerk en vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken (opmaak bestekken, plannen en tekeningen) en de aanvraag van vergunningen en het aankopen van de nodige terreinen. Bij de uitvoering van de werken heeft de werftoezichter een controlerende rol t.a.v. de aannemers. 

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student in het hoger onderwijs, bachelor bouwkunde. Je beschikt over een rijbewijs B en daarnaast heb je reeds kennis of een sterke interesse in volgende domeinen:

  • waterbouwkundige werken;
  • natuurtechnische milieubouw;
  • principes van integraal waterbeheer;
  • algemene bouwtechniek;
  • meetmethodes en –codes;
  • bestekken, meetstaten en plannen;
  • topografie;
  • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten;
  • goede kennis van MS Windows en de meest courante Office-toepassingen, zoals Word, Excel, Powerpoint en Access.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet, is bespreekbaar (bij voorkeur een langere periode).

Je werkplek is het VMM-kantoor in Oostende, je zal actief zijn op het terrein in Oost- en West Vlaanderen.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met de heer Wim Deforche op T 059 56 26 14 of w.deforche@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid