Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Sediment, Slib- en Grondbeheer

Stage Sediment, Slib- en Grondbeheer

Er is een stageplaats voor een medewerker bij het team Sediment, Slib- en Grondbeheer van 2 à 3 maanden in de periode van 02-01-2022 tot 30-05-2022.

Wie zijn we?

De kern Beheer en Investeringen Waterlopen beheert en voert investeringswerken uit aan de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, hydrologie, hydrometrie en exotenbestrijding. Geeft adviezen in het kader van de watertoets en staat in voor de alarm- en incidentenwerking met betrekking tot de waterkwantiteit.

Wat zal jij doen?

De stage heeft betrekking op de inspectie van dijken en over van de onbevaarbare waterlopen. Om deze inspecties op gestandaardiseerde wijze te doen werd recent (mei 2021) bij VMM een inspectieprotocol opgesteld. Dit protocol is gebaseerd op de Nederlands aanpak waarbij rekening gehouden werd met de specifieke Vlaamse situatie. Het inspectieprotocol beschrijft de elementen van een dijk of oever die moeten gecontroleerd worden en beoogt de kwaliteit ervan op een objectieve manier te quoteren. Het protocol werd nog niet in de praktijk uitgetest. Binnen de stage is het bedoeling om de praktische bruikbaarheid van het opgestelde inspectieprotocol te evalueren waarbij eventuele verbetervoorstellen worden geformuleerd.

Waaraan moet je voldoen?

  • vooropleiding in milieu/landbouw/wetenschap georiënteerde richting
  • affiniteit voor waterlopen
  • bereidheid tot zowel bureau- als terreinwerk in lastige omstandigheden (slecht weer, moeilijk bereikbaar)
  • kritisch
  • analytisch
  • oplossingsgericht
  • heldere en vlotte schrijfstijl.

Praktisch

De periode waarin je je stage doet: 2 à 3 maanden in de periode van 02-01-2022 tot 30-05-2022. Standplaats: Brussel.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Nik Dezillie n.dezillie@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.