Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Medewerker EMAS

Stage Medewerker EMAS

Er is een stageplaats voor een Medewerker EMAS voor de afdeling Kennisbeheer. De periode waarbinnen je stage loopt is bespreekbaar.

Wie zijn we?

Om de milieuprestaties van de Vlaamse milieumaatschappij te evalueren werd bij de opstart van EMAS een milieumonitor ontwikkeld. Via een set van meetbare indicatoren wordt nagegaan in hoeverre de milieudoelstellingen bereikt worden.
Je vindt meer info op onze website https://www.vmm.be/publicaties/milieuverklaring-2017

Wat zal jij doen?

Waar het nog aan ontbreekt is een kosten-baten analyse van de milieuprestaties 2012-2017. Een eerste onderzoeksvraag is hoeveel de invoering van dit milieuzorgsysteem aan de VMM heeft gekost en wat de totale baat is. Een tweede vraag is of er een tool, per kernindicator, kan ontwikkeld worden om milieumaatregelen door te rekenen.

Waaraan moet je voldoen?

Je bent student Master Handelsingenieur of toegepaste economie en voldoet aan de volgende criteria:

  • sterk analytisch vermogen;
  • business analyse opmaken voor kosten-baten oefening;
  • literatuuronderzoek naar kosten-baten analyse van milieu-indicatoren kunnen uitvoeren;
  • indicatoren analyseren en doorgronden;
  • vlot contact kunnen leggen om de nodige informatie te verzamelen;
  • grondige kennis MS Excel.

Daarnaast draag je milieubewust handelen hoog in het vaandel!

Praktisch

De periode waarin je jouw stage doet, is bespreekbaar (bij voorkeur een langere periode).
Standplaats: Leuven; je moet je vlot kunnen verplaatsen tussen de verschillende kantoorlocaties van de VMM.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met de mevrouw Kristien Gevers op T 016 21 92 96 of k.gevers@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid