Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht stages / Stage Analist satellietbeelden

Stage Analist satellietbeelden

Er is een stageplaats voor een analist satellietbeelden bij het team Watertoets voor een duurtijd van 3 tot 6 maanden in de periode 01-10-2021 tot 31-03-2022.

Wie zijn we?

De kern Beheer en Investeringen Waterlopen beheert en voert investeringswerken uit aan de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, hydrologie, hydrometrie en exotenbestrijding. Geeft adviezen in het kader van de watertoets en staat in voor de alarm- en incidentenwerking met betrekking tot de waterkwantiteit.

Wat zal jij doen?

Vlaanderen wordt af en toe getroffen door overstromingen. Er wordt hierbij ingezet op het verzamelen van zoveel mogelijk informatie van deze overstromingen. Door VMM is recent in samenwerking met VITO en de UGent een algoritme ontwikkeld om overstromingen te detecteren via satellietbeelden. Deze vormen een relevante aanvulling voor gebieden waar geen informatie is op basis van terreinwaarnemingen of drones. De stagiair zal vooral een analyse uitvoeren van de satellietbeelden uit de periode van 2016 vanaf wanneer de beelden beschikbaar zijn tot 2021 wanneer het algoritme is ontwikkeld. Op basis hiervan kan heel wat historische informatie van deze satellietbeelden nog verzilverd worden en kunnen overstromingscontouren op basis hiervan gevalideerd worden.

Waaraan moet je voldoen?

  • GIS en masteropleiding met affiniteit voor water of remote sensing
  • zelfstandig werken
  • GIS-ervaring
  • vertrouwen met hydrologie

Praktisch

De periode waarin je je stage doet: duurtijd van 3 tot 6 maanden in de periode 01-10-2021 tot 31-03-2022. Standplaats: Brussel.

Als je vragen hebt over de functie-inhoud, neem dan contact op met Bram Vogels b.vogels@vmm.be. Andere vragen kan je sturen naar .

Stel je kandidaat voor deze stage

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.