Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker

Jobs in de kijker

We belichten een aantal specifieke functies binnen de VMM en laten de medewerkers aan het woord.
Titel Beschrijving
Gebiedsbeheerder Koen Bellen Koen Bellen werkt in Hasselt bij de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen. Als gebiedsbeheerder staat hij in voor het beheer en het onderhoud van 9 waterlopen, in totaal zo’n 100 km, in het Demer en Maasbekken.
Technisch coördinator rattenbestrijding Danny Van Der Beeck Danny Van Der Beeck werkt in Brussel bij het team Rattenbestrijding. Als technisch coördinator staat hij met het ene been op het veld of in de beek en met het andere been op kantoor.
Bekkencoördinator Katrien Thomaes Katrien Thomaes werkt in Oostende bij de bekkenwerking die valt onder de dienst Secretariaat Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Katrien is als bekkencoördinator verantwoordelijk voor het rivierbekken van de Brugse Polders.
Laborante Ann Pletinckx Ann Pletinckx analyseert vluchtige organische stoffen in water- en bodemstalen. Een job waarbij de ruimte en het hoofd koel moet gehouden worden!
Monsternemer Jurgen Dewolf Jurgen werkt als monsternemer oppervlaktewater in Gent. Hij neemt waterstalen en spoelt en trieert stalen met macro-invertebraten uit onze waterlopen. Hij is ook in opleiding om ze te determineren. In de zomer helpt hij mee om zwemwater te controleren. Een afwisselende job met veel veldwerk.
Gegevensbeheerder Omgevingsvergunningen Tania Verhoeve Tania kwam eind 2012 bij de dienst Omgevingsvergunningen van de VMM terecht. Als geografe wou ze graag inhoudelijk en beleidsmatig werk combineren. In haar job als gegevensbeheerder Omgevingsvergunningen bij de afdeling Ecologisch Toezicht is ze daarvoor bij de VMM aan het juiste adres.
Een propere VMM met dank aan Seval en Zahra Seval en Zahra zijn sinds 2009 de vaste poetsvrouwen van buitendienst Hasselt. Samen zorgen ze ervoor dat de personeelsleden zich in een aangename omgeving op hun taken kunnen concentreren. Hoe ziet hun doorsnee werkdag eruit? En waarom kiezen ze voor de VMM?
Teamverantwoordelijke heffingen grootverbruikers, regio West-Vlaanderen Shelley-Ann Pollen Shelley-Ann is bezig met de heffing op de winning van grondwater en het lozen van bedrijfsafvalwater. Ze coacht als leidinggevende haar 11-koppig team dat 11800 aangiftes per heffingsjaar behandelt en watermeters verzegelt. Daarnaast behandelt ze inhoudelijk bepaalde dossiers en is ze het aanspreekpunt voor bedrijven en landbouwers.
Medewerker team Bijzonder Wateronderzoek Raf Elst Raf Elst werkt in Gent als medewerker van het team Bijzonder Wateronderzoek. Hij neemt en analyseert de kwaliteit van de stalen voor het waterbodemmeetnet.
Labomedewerker Ertan Ergul De VMM analyseert zelf heel wat water- en waterbodemstalen in haar eigen labo. Ertan Ergul doet de voorbereiding van de extractie van chloorpesticiden in water en waterbodem.
Programmeur Chun Fai To Chun Fai To werkt bij de dienst Informatica van de Vlaamse Milieumaatschappij als programmeur. Hij is er, samen met zijn collega’s van het team Applicatiesoftware, verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van softwareprojecten.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid