Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / “Mijn werk is eigenlijk mijn hobby”

“Mijn werk is eigenlijk mijn hobby”

13-09-2021 - Op 1 oktober 2021 viert Joost Mertens zijn 25-jarig jubileum als medewerker van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij begon op de personeelsdienst, maar ondertussen is hij uitgegroeid tot teamverantwoordelijke voor het meten van waterkwaliteit in de bekkens van de Bovenschelde, de Dender en de Gentse kanalen. In die kwarteeuw zag Joost zijn job fel veranderen. Hij kreeg meer verantwoordelijkheid en terwijl hij vroeger veel ‘ten velde’ aan de slag was, werkt hij nu vooral van achter zijn bureau.

Nadat hij drie jaar bij de RVA had gewerkt, kreeg Joost de kans om aan de slag te gaan bij de Vlaamse overheid. Hij kwam terecht bij de personeelsdienst van de VMM, maar bleef wel uitkijken naar een meer milieugerichte job. En die kwam er ook na tweeënhalf jaar. Joost kreeg een job in Gent als monitor van de biologische waterkwaliteit. “Ik heb de monitoring van in het begin meegemaakt,” zegt hij.

Joost Mertens 6"Een van mijn eerste taken was een databank rond waterkwaliteit opstarten."

Mestactieplan

“Het was één van de eerste taken voor mijn dienst en mij om een databank rond waterkwaliteit op te starten. Daarna kwam het mestactieplan op de proppen, waarvoor we een nieuw meetnet hebben opgezet. Met dat meetnet wilden we een inschatting kunnen maken van de impact van bemesting op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat was heel interessant werk en ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Vervolgens kwam er de Europese kaderrichtlijn Water bij, die voor een aangepaste meetstrategie gezorgd heeft. Zo kwamen er onder andere nieuwe meetnetten voor waterplanten en kiezelwieren. Ondertussen kreeg ik ook meer verantwoordelijkheden en kon ik aan de slag als teamverantwoordelijke Meetnet Oppervlaktewater.”

Minder op het terrein

Op 1 april 2021 schakelde de VMM over naar een nieuwe netwerkstructuur. “Mijn takenpakket werd verder uitgebreid met de coördinatie van de monitoring voor het meetnet afvalwater en waterbodem. Ik ben zo teamverantwoordelijke geworden voor een dertiental medewerkers die allerlei terreinwerk uitvoeren rond waterkwaliteit in de bekkens van de Bovenschelde, de Dender en de Gentse kanalen. Ik heb mijn job wel heel erg zien evolueren. Terwijl ik vroeger de helft van mijn tijd op het terrein vertoefde, zit ik nu vooral achter mijn bureau om medewerkers aan te sturen. Er komen vandaag meer vergaderingen bij kijken, maar ook dat is boeiend. Ik blijf gemotiveerd en ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Je gaat mij zeker niet horen klagen over mijn job.”

Joost Mertens 3

Blauwe vlag

Als verantwoordelijke moet Joost vaak nauw samenwerken, zowel intern als extern. “Zo werken we veel samen met het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, maar bijvoorbeeld ook met externe labo’s. Ook komen we veel in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid, om onder andere de waterkwaliteit van erkende zwemvijvers te meten. Als de kwaliteit goed is, wordt de bekende blauwe vlag opgehangen. Verder is er samenwerking met provincie- en gemeentebesturen en met  De Vlaamse Waterweg. Al die interactie maakt mijn job nog boeiender.”

Geen zwijger

Joost Mertens 1Joost is iemand die eerlijkheid hoog in het vaandel draagt en geen blad voor de mond neemt. “Hoewel de samenwerking binnen de VMM nog altijd goed verloopt, gaat het de laatste tijd soms toch wat stroever. Uiteraard heeft dit te maken met besparingen, waar niemand bij de VMM iets aan kan doen. Dat is bij alle Vlaamse administraties het geval. De Vlaamse Regering moet besparen en de werkdruk wordt hoger, maar de wil om aan een beter leefmilieu te werken is wat het verschil maakt bij de medewerkers van VMM. We zijn allemaal trots op wat we doen en we weten dat we meerwaarde creëren,” aldus Joost. “Ik zou mijzelf trouwens geen andere job kunnen inbeelden. De stressmomenten nemen wel enigszins toe, maar dat geven we een plaats.”

Eerlijke mening

Na 25 jaar dienst zag Joost ook de werking van de VMM uiteraard evolueren. “We werken nu vooral veel efficiënter. We staan open voor nieuwe technieken, al ben ik soms toch wat kritisch over sommige innovaties. Ik zeg er niet op voorhand ‘neen’ tegen, maar ik vind wel dat een innovatie een verbetering moet zijn. Als het dat volgens mij niet het geval is, geef ik eerlijk mijn mening. Zwijgen om te zwijgen: dat staat niet in mijn woordenboek,” lacht Joost.

Joost Mertens 5

Natuurpunt-voorzitter

Het leefmilieu, dat is waar het Joost allemaal écht om draait. Ook zijn vrije tijd besteedt hij aan dat engagement. “Ik ben voorzitter van Natuurpunt Denderleeuw. Ook daar hetzelfde verhaal van groei: ik was eerst een gewone vrijwilliger, dan kwam ik in het bestuur terecht en nu ben ik er voorzitter. Natuur en milieu zijn echt mijn drijfveer. Ik ben er constant mee bezig, zowel vrijwillig als professioneel. Soms zit er zelfs een link tussen wat ik bij Natuurpunt doe en wat ik bij de Vlaamse Milieumaatschappij doe. De ene keer zet ik mijn VMM-pet op, de andere keer mijn Natuurpunt-pet,” lacht Joost. “Als kind van zeven of acht jaar was ik al met vogels bezig. Mijn nonkels gingen vogels vangen en ik stond dan geboeid te kijken. En ik zie het ook bij mijn jongste zoon. Mats, mijn zoontje van acht gaat bijvoorbeeld ook graag mee de vogels ringen. Mijn zeventienjarige plusdochter Angel heeft dan weer meer interesse in kunstzinnige en creatieve dingen. Voor elk wat wils!” besluit Joost.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.