Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Diensthoofd Coördinatie Financiering Waterbeleid Marc Van Verre

Diensthoofd Coördinatie Financiering Waterbeleid Marc Van Verre

Marc kent het klappen van de VMM-zweep. Hij kwam in 2002 in dienst en was betrokken bij de opstart van de eerste generatie bekkenbeheerplannen. De voorbije jaren werkte Marc zich in in terreinwerk en gebiedsgerichte werking. Na een professionele omzwerving buiten de VMM keerde hij in 2016 terug voor een zeer specifieke opdracht: het opstellen van een langetermijnvisie voor de financiering van het waterbeleid.

 

Marc Van VerrePraktijkervaring

“Ik studeerde in 2000 af en kwam vrij snel van de schoolbanken in beleidsmatig werk terecht. Ik werkte 4 jaar aan de eerste bekkenbeheerplannen,” steekt Marc van wal. Omdat hij vond dat  terreinervaring nodig is om degelijk beleidsvoorbereidend werk te kunnen doen, ging hij van start als gebiedsingenieur van het Denderbekken in Gent. Hij stond in voor het volledige beheer van dat gebied: van onderhoud tot investering van A tot Z, zoals baggerwerken, overstromingsgebieden aanleggen … Dat deed hij een viertal jaar voor hij de uitdaging van diensthoofd Bovenschelde, Gentse Kanalen en Dender aanging. Een functie waarbij hij beleidsvoorbereidend werk combineerde met operationele taken. “De interne gebiedsgerichte samenwerking, het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen in combinatie met  de mogelijkheid om een eigen werkindeling op te stellen waren zeker pluspunten,” vond Marc. In 2015 schoof Marc een jaartje door naar de stad Dendermonde waar hij als departementshoofd verantwoordelijk was voor de Technische Uitvoeringsdienst, Facility en Gebouwen. De werking van een lokaal bestuur is hem niet vreemd.

 "We kijken verder dan de cijfertjes"

Draagvlak

In 2016 keerde hij terug naar de VMM voor een specifieke opdracht: het uitwerken van een langetermijnvisie voor de financiering van het waterbeleid . “De job is heel ruim, we kijken verder dan alleen de cijfertjes. Zowel operationele als beleidsmatige zaken komen aan bod. In eerste instantie willen we draagvlak creëren zodat de doelstellingen van het waterbeleid op lange termijn op een financieel en sociaaleconomisch haalbare manier gerealiseerd kunnen worden.  Om dit te bereiken wordt een maatschappelijk debat gevoerd  waar de verschillende stakeholders bij betrokken zijn,” vertelt Marc. 

“De nadruk ligt op het duiden van het aandeel van de doelgroepen in de problematiek, optimalisatie van de samenwerking met andere beleidsdomeinen  en een doorgedreven gebiedsgerichte werking waarbij we een hoger effect kunnen verkrijgen met de huidig beschikbare middelen,” legt Marc uit, “de vrijheid waarmee ik de functie mag invullen is zeker een van mijn drives. Ik zou niet kunnen functioneren bij een organisatie waar alles voorgekauwd is.  Onlangs las ik een artikel waarin stond dat zelfstandigen vooral voldoening zoeken in hun werk en ambtenaren buiten hun werk. Ik zoek eigenlijk voldoening op beide domeinen.”

Eigen halloumi

Marc Van Verre 2Dat Marc ook buiten zijn job niet stil zit, is duidelijk. Hij houdt van evenementen en quizzen organiseren, kaas maken en olijven plukken.  De kaasmakerij startte toevallig. Toen hij en een bevriende ex-collega beiden een boek over kaas maken cadeau kregen, experimenteerden ze met de verschillende recepten in het boek. Na wat test- en proefmomenten gaf halloumi de beste resultaten. De opzet ervan is om een heel korte keten te volgen: de melk vers van de koe naar de kaas. “Voorlopig houden we onze productie voor eigen gebruik, maar wie weet op termijn ... ” lacht Marc.

In november gaat Marc ook elk jaar een weekje olijven plukken in Italië. “Het begon 6 jaar geleden met een telefoontje van een studiegenoot die als agritoerist logeerde op een boerderij in Cetona, Toscane,” mijmert Marc, “ze konden daar nog helpende handen gebruiken bij het olijvenplukken in ruil voor kost en inwoon. We wisten eerst niet wat we ervan moesten verwachten, maar het viel zo goed mee dat we sindsdien elk jaar met veel plezier terugkeerden. Ondertussen kennen we de 80-jarige Giovanni, zijn zoon Fabio en zijn vrouw Onelia goed. De week in november is voor mij een zenmoment gecombineerd met werk dat hen ten goede komt. De combinatie van het werk, de onderdompeling in een ander land en cultuur en de dankbaarheid geeft veel voldoening.“

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.