Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Waterzuiveringsinfrastructuur plannen met Marc

Waterzuiveringsinfrastructuur plannen met Marc

05-10-2020 – Marc Van Erdeghem begon in 1989 als stagiair bij de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering, die een jaar later vervangen werd door de VMM. Daar groeide hij uit tot een belangrijke schakel binnen de waterzuivering in Vlaanderen. Hij hielp mee met de planning en uitbouw van de saneringsinfrastructuur, wat bijdroeg tot de sterk verbeterde waterkwaliteit van de afgelopen decennia.

Uitbouw waterzuivering in goede banen

30 jaar geleden liep twee derde van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen ongezuiverd de waterlopen in. Om tot een betere waterkwaliteit te komen, moest daar dringend iets aan gedaan worden. Die boodschap kwam er ook vanuit Europa, waarna Vlaanderen meer geld vrijmaakte voor waterzuivering.

De VMM werd opgericht om onder andere de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur te plannen en te reguleren.

“Om huishoudelijk afvalwater te transporteren en te zuiveren, zijn er rioleringen en waterzuiveringsinstallaties nodig,” legt Marc uit. “De uitbouw daarvan kon begin jaren 90 best gepland en gereguleerd worden door één instantie en die taak werd aan de pasgeboren VMM toegekend. Dat was een uitdaging van formaat, want veel was nieuw voor ons en we moesten met een objectieve aanpak voor de dag komen. We maakten plannen voor de waterzuiveringsinfrastructuur, schreven investerings- en subsidiëringsprogramma’s uit en hielden toezicht op het pas opgerichte Aquafin en de gemeenten. Zij stonden (en staan nog steeds) in voor de uitvoering van het afvalwaterbeleid door de saneringsinfrastructuur uit te bouwen en te beheren binnen hun bevoegdheidsdomein.”

De eerste plannen waren monnikenwerk

Marc Van Erdeghem (bureawerk)Marc was nog niet lang aan de slag toen hij mee de nieuwe afdeling Planning hielp opzetten. Er werden 18 personen tegelijk aangeworven, waarvan er nog altijd aan de slag zijn bij de VMM. Een van de voornaamste taken van Marc toen was de opleiding van deze nieuwe vloot. De afdeling Planning moest de uitbouw van de saneringsinfrastructuur planmatig uitstippelen.

“De eerste investeringsprogramma’s kregen vorm op basis van stafkaarten met een schaal van 1 op 10.000, wat betekent dat 1 cm op de kaart overeenkomt met 100 m in de realiteit. Op die kaarten tekenden collega’s de bestaande saneringsinfrastructuur manueel in, waarna ook de geplande projecten toegevoegd werden. Op die manier legden we de ontbrekende schakels bloot. Daarna tekenden we dat allemaal over op gekleurde stafkaarten. Om het goed te kunnen presenteren, maakten we er ten slotte dia’s van.”

“Frank Monsieur, een andere collega van het eerste uur, werkte trouwens ook op de planningsafdeling. Frank hielp vooral mee aan de digitalisering van het rioleringsnetwerk en de bijhorende kengetallen. Dankzij de stappen die we daar gezet hebben, verloopt alles nu centraal en digitaal. We kunnen het monnikenwerk dus achter ons laten, maar nostalgie steekt de kop op als je daaraan terugdenkt.”

Trots op 30 jaar VMM

Met 30 collega’s hebben we in die 30 jaar de spreekwoordelijke atlas van de saneringsinfrastructuur voor Vlaanderen vastgelegd.

“We mogen stellen dat we met een groep van zo’n 30 VMM’ers in de afgelopen 30 jaar de spreekwoordelijke atlas van de Vlaamse saneringsinfrastructuur hebben vastgelegd. Je kunt het vergelijken met het uittekenen van de autostrades met op- en afritten in Vlaanderen, maar dan voor de waterzuivering.”

“Drijvende kracht achter die verwezenlijking was voor mij en veel anderen uit onze afdeling de motivatie om resultaten te boeken op het terrein. In 1991 begon de VMM de waterkwaliteit te meten. Sindsdien zagen we die fel verbeteren. Meer en meer woningen werden aangesloten op de riolering, die op haar beurt het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie bracht. Momenteel gaat zo’n 85% van het afvalwater in Vlaanderen naar een zuivering. Ook het zuiveringsrendement en de prestaties van de RWZI’s verbeterden met de jaren.

Marc Van Erdeghem (dossierkasten)

"Maar we zijn er nog niet. Om te blijven streven naar een verbetering van de waterkwaliteit, werken we niet alleen met economische indicatoren voor het toezicht op de watersector (worden de middelen doelgericht ingezet?), maar ook met ecologische indicatoren (worden de vooropgestelde milieudoelstellingen behaald?). Ook de andere bronnen van waterverontreiniging blijft de VMM uiteraard aanpakken, met name industrie, landbouw en incidentele verontreiniging.”

Een job die niet verveelt

Marc Van Erdeghem (aan het werk)Marc zette zich vroeger vooral in op investeringsprogramma’s van leidingen, rioleringen en collectoren. Nu de meeste saneringsinfrastructuur uitgebouwd is, focust hij zich meer op strategische zaken en dossierbehandeling. Daar hoort de opvolging en evaluatie van de werking en het beheer van de saneringsinfrastructuur bij, maar ook de (vernieuwing van) zuiveringsinstallaties van Aquafin.

Hij houdt van de variatie in zijn job. “Het is fijn om in contact te komen met zoveel spelers. Denk maar aan gemeenten, rioolbeheerders, provincies, bekkenstructuren, onze verantwoordelijke minister … Ik vind het erg belangrijk dat alle partijen goed samenwerken om informatie en kennis te delen.”

Engagement ten top

Plannen en overleg plegen, het is altijd al een rode draad geweest in en naast mijn carrière,

Niet alleen voor zijn job maakt Marc plannen. In thuisgemeente Hamme maakt hij als vrijwilliger inwoners wegwijs in de aspecten van de kringlooptuin. Hij is ook voorzitter van een koor, trekker van buurtfeesten … En hij haalde de Ronde van Vlaanderen naar zijn eigen straat.

“Vroeger startte de Ronde van Vlaanderen in Brugge, sinds enkele jaren is dat in Antwerpen. Richting Vlaamse Ardennen passeren ze dus Hamme. Omdat mijn straatnaam ‘Spurt’ heet, had ik alvast een goed argument op zak om de koers naar mijn straat te halen. En jawel, de organisatoren van de Ronde belden me in 2017 voor Kerst met het goede nieuws. Sindsdien organiseer ik samen met een enthousiast ploegje vrijwilligers een groot evenement in Hamme tijdens de jaarlijkse Ronde. De eerste editie was ten voordele van één goed doel. Inmiddels steunen we met de organisatie al vijf goede doelen. Er kruipt veel tijd en energie in het verenigingsleven, maar dat is het waard. Plannen en overleg plegen, het is altijd al een rode draad geweest in en naast mijn carrière,” besluit Marc.

Marc Van Erdeghem (profiel)

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.