Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Bekkencoördinator Katrien Thomaes

Bekkencoördinator Katrien Thomaes

Katrien Thomaes werkt in Oostende bij de bekkenwerking die valt onder de dienst Secretariaat Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Katrien is als bekkencoördinator verantwoordelijk voor het rivierbekken van de Brugse Polders.
“Als bekkencoördinator zijn diplomatie en luisterskills onontbeerlijk, maar zonder technische kennis  geraak je er niet.“

Beschermen tegen overstromingen

Als bekkencoördinator is Katrien het aanspreekpunt en gezicht van haar bekken en stuurt ze haar bekkensecretariaat aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Katrien is een van de 6 bekkencoördinatoren bij de VMM, en haar corebusiness is de opmaak en opvolging  van de waterbeheerplannen voor het bekken van de Brugse Polders. Die waterbeheerplannen maken deel uit van het grotere stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de goede toestand van de waterlopen en het grondwater te halen en om ons nog beter  te beschermen tegen overstromingen.

De neuzen in dezelfde richting

Beken en rivieren stromen dwars door administratieve grenzen heen en problematieken zoals wateroverlast of een slechte waterkwaliteit overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. Een belangrijke taak van Katrien is dus het overleg met andere waterbeheerders, betrokken administraties en lokale  actoren  organiseren om tot oplossingen te komen.  Dat overleg verloopt via de bekkenstructuren, zij geven ook advies over bijvoorbeeld waterzuiveringsprogramma’s, investeringsprogramma’s van waterbeheerders en allerhande watergerelateerde dossiers. Katrien ondersteunt hierbij de gouverneur die voorzitter is van het bekkenbestuur. Katrien ThomaesElke bekkencoördinator is voorzitter van een adviserende bekkenraad: daarin zitten maatschappelijke belangengroepen en sectoren die betrokken zijn bij het waterbeleid (zoals de landbouw, de natuursector, de havenbesturen …). De VMM denkt ook per buitendienst afdelingsoverschrijdend en bekkengericht na. Daarbij vormt Katrien de schakel tussen de VMM en de overige waterbeheerders. Veel overlegvergaderingen en netwerkmomenten dus! Katrien is de bemiddelaar die zoekt naar compromissen, niet altijd evident gezien de soms tegenstrijdige belangen van de natuur- en landbouwsector. “Het is absoluut een uitdaging om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en iedereen te laten samenwerken”. Geen enkele dag is hetzelfde. Als bekkencoördinator zijn diplomatie en luisterskills onontbeerlijk, maar zonder technische skills geraak je er niet. Je moet precies weten hoe het watersysteem in elkaar zit en waar de knelpunten  zitten,” vat Katrien samen.

 

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.