Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Monsternemer Jurgen Dewolf

Monsternemer Jurgen Dewolf

Jurgen werkt als monsternemer oppervlaktewater in Gent. Hij neemt waterstalen en spoelt en trieert stalen met macro-invertebraten uit onze waterlopen. Hij is ook in opleiding om ze te determineren. In de zomer helpt hij mee om zwemwater te controleren. Een afwisselende job met veel veldwerk.
“Als de waterloop plots dieper is dan verwacht durf ik al eens een duik te nemen.”

Jurgen DewolfJurgen is sinds 2005 bij de VMM aan de slag als monsternemer oppervlaktewater. Hij neemt stalen van de waterlopen die in verschillende labo’s op tal van parameters worden onderzocht, zoals chemisch zuurstofverbruik, metalen, nitraten, pesticiden ... Ter plaatse meet hij zelf de zuurtegraad (pH), zuurstofgehalte en geleidbaarheid van het water.

Jurgen werkt op onze buitendienst in Gent en is actief in de bekkens van de Bovenschelde, Gentse kanalen en Dender. Naast het veldwerk kruipt er ook heel wat tijd in het voorbereiden van de monsternames, zoals het klaarzetten en labelen van de flessen en potjes die moeten gevuld worden.  Daarnaast spoelt en sorteert Jurgen ook stalen macro-invertebraten en is hij in opleiding om die te determineren onder een binoculair.

In de zomer springt hij ook bij voor het bacteriologisch meetnet: zij nemen stalen van zwem- en recreatievijvers. Bij die stalen wordt dan onderzocht of de hoeveelheid bacteriën (E. colli en intestinale enterokokken) de normen niet overschrijdt.

Klein, hecht team

Voor het inventariseren van waterplanten waadt Jurgen met een waadpak door de waterlopen. “Als de waterloop plots dieper is dan verwacht durf ik al eens in het water te belanden, met doorweekte kleren en een kapotte gsm tot gevolg,” lacht Jurgen, “voor de veiligheid gebeurt die taak dus best met 2.”

’s Avonds of in het weekend is Jurgen soms van permanentie voor de opvolging van milieu-incidenten, bv wanneer er een bedrijf schadelijke stoffen loost. Dan springt hij meteen in de bres om de schade vast te stellen en de oorzaak op te sporen.

Jurgen werkt in een klein, hecht team. De collegialiteit is zeker een pluspunt. In de zomer kan het wel bijzonder druk worden omdat de stalen op vaste data moeten afgenomen worden. Het werk laat zich ook niet commanderen. Weer of geen weer, de monsters moeten genomen worden. “Een leuke job”, vindt Jurgen, “vooral dankzij de afwisseling en het vele buitenwerk.” Ook in zijn vrije tijd is Jurgen geïntrigeerd door beestjes, vooral vogels en nachtvlinders.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.