Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Technisch coördinator rattenbestrijding Danny Van Der Beeck

Technisch coördinator rattenbestrijding Danny Van Der Beeck

Danny Van Der Beeck werkt in Brussel bij het team Rattenbestrijding. Als technisch coördinator staat hij met het ene been op het veld of in de beek en met het andere been op kantoor.
"Ik ben een buitenmens, binnen zitten is minder mijn ding."

Geen kasplantje

Een job waarvoor je veel op de baan en in de vrije natuur bent, zoals rattenbestrijding, lijkt op het eerste zicht ideaal, maar dan enkel voor wie geen kasplantje is. De wintermaanden kunnen hard zijn voor rattenbestrijders: koud en vochtig, maar ook de zomermaanden maakt het hen niet altijd gemakkelijk: hitte, dichte oeverbegroeiing en zwermen muggen en dazen.  “Eenmaal oog in oog met een reegeit en haar jongen, een blaffende reebok die zijn territorium afbakent en een eendenmoeder die haar eigen leven riskeert voor haar jongen, is alles snel vergeten,” vindt Danny.

Danny Van Der BeeckDanny begon zelf als rattenbestrijder, en werd enkele jaren later teamleider. Dat veranderde zijn opdracht naar meer leiding geven, werkplanningen opmaken, logistieke ondersteuning, administratie en opvolgen van de taken van de rattenbestrijders. Hij bleef ook nog bestrijder in een klein gebied. Een paar jaar geleden werd hij technisch coördinator rattenbestrijding van het Dijle en Zenne Bekken, Maas Antwerpen, Beneden-Schelde Oost en Nete Noord.  Als coördinator stuurt Danny de teamleiders van de verschillende bekkens aan en bespreekt hij de aandachtspunten met de leiding van de rattenbestrijding in Brussel. Hij coacht en motiveert de teamleiders, controleert de door de teamleiders opgestelde weekplanningen, volgt de planningen en tijdbesteding te velde op en stuurt bij waar nodig.

Één koppeltje ratten krijgt drie nesten per jaar

Danny zorgt ervoor dat er een kwaliteitsvolle bestrijding verzekerd is, zodat de opgestelde normen niet worden overschreden bij controles. Daarom controleert hij ook of het materiaal volgens de regels is geplaatst naar locatie en frequentie en bekijkt hij de vangsten. De opvolging is broodnodig want één koppeltje ratten heeft zo’n 3 nesten per jaar, wat al snel resulteert in een aangroei van de populatie met 20 ratten op 1 jaar tijd. Vooral aan de grensstreken moeten de rattenbestrijders heel alert zijn om een grote instroom van ratten te voorkomen. De muskusrat, die leeft langs het water, is verantwoordelijk voor de graafschade aan de dijken, wat tot dijkbreuken en overstromingen kan leiden. Zij kan ook landbouwschade veroorzaken. Muskusratten worden actief bestreden: de rattenbestrijders speuren naar sporen en plaatsen materiaal wanneer ze hun aanwezigheid vaststellen. De bruine rat, die overal in Vlaanderen voorkomt, veroorzaakt dan weer vooral knaagschade en ziektes.

De VMM bestrijdt de bruine rat onder meer langs de door haar beheerde waterlopen, langs de gewestwegen en op de bijhorende parkings. Naast ratten worden ook invasieve waterplanten en zwerfvuil op water en oever aangepakt langs de waterlopen die de VMM beheert. Als tweede evaluator volgt Danny ook de evaluaties van de rattenbestrijders op en evalueert hij zelf de teamleiders. Een taakbeschrijving is natuurlijk niet compleet zonder vergaderingen: hij woont ook maandelijkse teamvergaderingen en vergaderingen op provinciaal en gemeentelijk niveau bij. Om overstromingen te voorkomen ontfermt Danny zich persoonlijk over het niveau van de beverdam in de Leibeek in Boortmeerbeek. 

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.