Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Gebiedsbeheerder Koen Bellen

Gebiedsbeheerder Koen Bellen

Koen Bellen werkt in Hasselt bij de dienst Beheer Onbevaarbare Waterlopen. Als gebiedsbeheerder staat hij in voor het beheer en het onderhoud van 9 waterlopen, in totaal zo’n 100 km, in het Demer en Maasbekken.

Koen Bellen - gebiedsbeheerder

“De afwisseling in de job en het contact met de natuur zijn de grootste voordelen aan mijn job," vindt Koen, "Samen met het nauw samenwerken met de aannemers.”

Concreet stelt hij daarvoor de meetstaten op voor de werken die in en rond de waterlopen moeten gebeuren  en volgt hij de aannemers die de werken uitvoeren op. Denk bijvoorbeeld aan bodemkruid- en taludmaaiingen,  plaatsing van oeverversteviging en het verwijderen van opstoppingen uit de waterloop. 

Er gebeuren jaarlijks schouwingen om de toestand op het terrein op te volgen. Deze worden nadien in verslagen gegoten.  Hij behandelt ook de klachten van de omwonenden. Die klachten gaan dan bijvoorbeeld over oeverafkalving, omgevallen bomen.  Om hen beter te informeren, is nu een brochure in de maak die vertelt wat allemaal mag en niet mag in de nabijheid van de waterloop.

Ook hydromorfologie of structuurkwaliteit van de waterloop behoort tot Koens takenpakket. Dit is de studie naar hoe waterlopen vorm geven aan hun bedding en aan het landschap. Hydromorfologie kan als belangrijkste factor gelinkt worden aan de ecologische toestand van een waterloop. Verschillende aspecten in hydromorfologie zijn bijvoorbeeld  variaties in breedte, diepte en stroming, mate van meanderen…

Koen zit ook in het  permanentieteam. Gebiedsbeheerders zijn namelijk de ogen op het terrein. Dat is vooral opvallend tijdens hoogwaterperiodes, maar de gebiedsbeheerder stelt eigenlijk het hele jaar rond de problemen vast, informeert,  analyseert, doet terreininterventies en neemt de nodige maatregelen.  Hij koppelt afhankelijk van het probleem  terug met  de onderhoudsingenieur, hydroloog en elektromechanicus zodat deze mee het probleem kunnen aanpakken.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.