Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Wim waakt mee over onze waterlopen

Wim waakt mee over onze waterlopen

14-12-2021 – Wim Gabriels is verantwoordelijke voor de dienst Sturing en Rapportering Waterkwaliteit. Hij werkt al bij de VMM sinds 2004 en heeft dus heel wat ervaring op zak, meer specifiek op het vlak van de kwaliteit en meetnetten van onze waterlopen. Wim was recent nog samen met enkele collega’s te horen bij de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie PFOS. Daar legde hij verklaringen af over de meetnetten en de meetmethodes in het kader van het PFOS-dossier.

PFOS-team

“PFOS is één van de vele stoffen die we meten in onze waterlopen,” opent Wim. “Door Europa is PFOS aangemerkt als een ‘alomtegenwoordige stof die we moeten meten in het water’. In heel Europa zijn dergelijke stoffen terug te vinden in zowat alle waterlopen. Dat is geen goede zaak, want ze zijn schadelijk voor het milieu en ook voor de gezondheid."

Wim Gabriels - overleg

"Begin dit jaar is de PFOS-crisis uitgebarsten naar aanleiding van de bodemverontreiniging in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Na het uitbreken van de crisis hebben we binnen de VMM een team samengesteld om alle relevante info over het thema te bundelen, om vragen te beantwoorden en om gegevens van metingen consulteerbaar te maken voor iedereen die ernaar op zoek is. Daarnaast hebben we een nieuw project opgestart om nog meer metingen te doen in heel Vlaanderen.”

Wim Gabriels - laptopwerkParlementaire commissie

“PFAS is een algemene groep van meer dan 6000 stoffen en PFOS is er daar eigenlijk maar ééntje van. Naar aanleiding van de PFOS-crisis heeft het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie opgericht. Haar taak is om na te gaan wat er is misgelopen en wie verantwoordelijkheid draagt. Diverse organisaties werden daar gehoord, waaronder de VMM. Ik maakte deel uit van de VMM-delegatie om toelichting te geven over onze metingen. Bedoeling is nu dat de onderzoekscommissie conclusies trekt om zo’n crisis in de toekomst te kunnen voorkomen.”

Macro-invertebraten

Ik mocht een nieuwe index ontwikkelen die de biologische waterkwaliteit beoordeelt op basis van deze diertjes.

Wim studeerde in 2000 af aan de Universiteit Gent als bio-ingenieur en kon daar na zijn studies meteen aan de slag om onderzoek te doen naar macro-invertebraten. “Dat zijn ongewervelde zoetwaterdieren. Een van mijn taken was om in opdracht van de VMM een nieuwe index te ontwikkelen die de biologische waterkwaliteit aan de hand van deze diertjes beoordeelt. Zo ben ik bij mijn huidige werkgever terecht gekomen,” legt Wim uit.

“Ik kon aan de slag gaan bij de toenmalige afdeling Ecologisch Toezicht in Oostende. Ik heb in 2004 en 2005 anderhalf jaar gependeld van Gent naar Oostende en werkte mee aan de uitbouw van de zoneringsplannen, die bepalen hoe het huishoudelijk afvalwater best gezuiverd wordt. Dat kan ofwel gecentraliseerd, door het afvalwater via rioleringen naar een zuiveringsinstallatie te voeren, ofwel lokaal met een compacte individuele behandelingsinstallatie. De ligging van een woning – binnen een woonkern of ver afgelegen – bepaalt daarbij welke oplossing het efficiëntst is.”

Wim Gabriels - presentatie

Van Oostende naar Aalst

Dat is typisch voor een organisatie die rond milieu werkt, denk ik. Onze mensen zijn zeer gedreven om er iets aan te doen.

“In 2005 kreeg ik in Oostende telefoon van Henk Maeckelberghe, van wie ik de opdracht gekregen had om de index voor macro-invertebraten te ontwikkelen. Hij vroeg me om bij zijn team in Aalst te komen werken en daar ben ik op ingegaan. In 2012 is Henk vertrokken en ben ik hem opgevolgd als verantwoordelijke van de dienst Sturing en Rapportering Waterkwaliteit. Die job doe ik nu nog altijd, en met even veel enthousiasme, motivatie en plezier. Vandaag telt onze dienst 20 medewerkers en de communicatie en samenwerking verloopt heel erg vlot. Dat is typisch voor een organisatie die rond milieu werkt, denk ik. Onze mensen zijn zeer gedreven om er iets aan te doen.”

Rode draad

Wim Gabriels - profiel“Ons takenpakket is in de loop van de jaren natuurlijk wel veranderd, maar de rode draad blijft om te waken over het meetnet en de milieukwaliteitsnormen. We ondersteunen de meetnetten onder andere op het vlak van gegevensbeheer, boekhouding, kwaliteitszorg en projectbeheer, en we zorgen dat alle meetgegevens op de juiste plaats terechtkomen. Daarnaast vertegenwoordigen we de VMM in diverse werkgroepen, nationaal en internationaal. Samenwerking is heel belangrijk daarbij."

"Dat vind ik ook zo fantastisch aan mijn job: niet alleen ben ik met iets nuttig bezig, ik leer ook bij van mensen die ik ontmoet. Elke dag is anders. Ik weet ’s morgens nooit wat mij te wachten staat. Dat maakt het boeiend en motiveert mij elke dag opnieuw. Je werkt aan een beter leefmilieu en dat geeft een goed gevoel. Maar dat is ook dubbel, want het werk is nooit af en het kan altijd beter. Je kan dus eigenlijk nooit écht tevreden zijn, maar het daagt je wel uit om er elke dag aan te werken.”

Genieten van de natuur

Als natuurliefhebber geniet Wim ervan om samen met zijn gezin een wandeling te maken door een rustig bos of een ander natuurgebied. “Ik geniet ervan in elk seizoen, maar moet toch bekennen dat ik eerder warmbloedig ben,” lacht hij. “Ik besteed graag veel tijd met mijn vrouw en twee kinderen en er kan in mijn ogen niets op tegen een wandeling in de natuur. Ik heb dus geen spectaculaire hobby’s nodig.”

Wim Gabriels - landscape

Geen glazen bol, maar …

We moeten naar nieuwe manieren blijven zoeken om milieuproblemen in kaart te brengen en oplossingen te zoeken.

“Naar de toekomst toe verwacht ik dat ons werk nog meer aan belang zal winnen. Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat we ondanks te verwachten besparingen naar nieuwe manieren moeten blijven zoeken om milieuproblemen in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Er zullen andere manieren van werken komen en we zullen nóg meer samenwerken met andere organisaties en instellingen. Ook onze digitale meetnetten zullen alsmaar belangrijker worden."

"Tot slot ben ik van één ding zeker: er gaat véél veranderen de komende jaren. Er is de laatste jaren al veel veranderd, maar in de toekomst zal dat alleen maar sneller gaan. Ik kijk er alvast vol verwachtingen en gemotiveerd naar uit!”

Wim Gabriels - onderweg

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.