Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Jobs in de kijker / Programmeur Chun Fai To

Programmeur Chun Fai To

Chun Fai To werkt bij de dienst Informatica van de Vlaamse Milieumaatschappij als programmeur. Hij is er, samen met zijn collega’s van het team Applicatiesoftware, verantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van softwareprojecten.
"Het is altijd gemakkelijker om zelf eens bij de collega's langs te gaan dan om via de telefoon uit te vissen wat men precies zoekt."

Preventief onderhoud

Chun Fai neemt het luik van de Cognos rapporteringstool van datawarehouseprojecten voor zijn rekening. Concreet houdt Chun Fai’s werk in dat hij het systeem preventief onderhoudt door software-updates uit te voeren. Daarnaast staat hij in voor de analyse en implementatie van de Cognos frameworks waarmee de gebruikers aan de slag kunnen om rapporten te maken. Hij neemt ook regelmatig steekproeven om te zien of alles gesmeerd loopt en hij meldt problemen aan IBM, de productleverancier.

De baan op

Chun Fai trekt regelmatig de baan op om bij de gebruikers van Cognos langs te gaan. Vaste klanten zijn Dienst Lucht met hun emissie-inventaris, dienst Meetnet Oppervlaktewater en dienst Meetnet Afvalwater met hun databanken. “Mijn job is heel afwisselend en ik kom met veel verschillende mensen in contact, dat maakt het boeiend,” vindt Chun Fai.Chun Fai To

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.