Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Wat is ons aanbod?

Wat is ons aanbod?

De VMM biedt je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een uitgewerkt loopbaanbeleid en een goed evenwicht tussen werk- en privé-leven aan.

Maar liefst 9 op de 10 medewerkers werkt graag voor de Vlaamse overheid. Veel heeft te maken met het aantrekkelijke aanbod.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

De Vlaamse overheid biedt je een aantrekkelijk loon, grote werkzekerheid en 35 dagen verlof op jaarbasis. Functierelevante privé-ervaring kan worden in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Je kan je salaris berekenen met de salarissimulator van de Vlaamse overheid. Hoeveel je netto verdient in een bepaalde functie bij de Vlaamse overheid, wordt bepaald door het niveau, de graad, de salarisschaal en de anciënniteit.

Financiële voordelen
 • Gratis openbaar vervoer van en naar je werk
 • Een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Elektronische maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Voordelige vakantieopvang voor je kinderen
Sociale voordelen
 • Kortingen voor pretparken en culturele evenementen
 • Een sinterklaascadeau voor je kinderen tot 12 jaar
 • Een gratis griepvaccinatie
 • Psychosociale en juridische hulp

Lees meer op www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen.

Loopbaanbeleid

De VMM zet mee haar schouders onder het loopbaanbeleid van de Vlaamse overheid. Onze medewerkers zijn onze sleutel tot succes. Om te slagen in onze maatschappelijke opdracht hebben we nood aan gemotiveerde mensen die waarde hechten aan flexibiliteit, daadkracht, openheid en vertrouwen. Uiteraard  is milieusparend gedrag voor een VMM'er ook belangrijk.

Onze pijlers:

 • Ontwikkeling van onze personeelsleden;
 • Doorgroeikansen en loopbaanmogelijkheden;

Er zijn verschillende contracttypes: een statutaire benoeming, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde en bepaalde duur of een mandaat. In de vacature lees je over welke arbeidsvorm het gaat.

Gelijke kansen en diversiteit

De VMM werkt actief mee aan het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Diversiteit zien we als een meerwaarde. Daarom voeren we ook bij de VMM een actief wervings- en selectiebeleid om diverse kansengroepen aan te spreken. We zorgen ervoor dat onze selectietests- en proeven niet discriminerend werken.

De Vlaamse overheid wil:

 • een werkgever zijn, met waardering voor de verschillen tussen haar medewerkers,
 • een afspiegeling zijn van de samenleving en kansen bieden aan de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt,
 • een voorbeeld zijn voor alle burgers en organisaties op het vlak van gelijke kansen en diversiteit.

De Vlaamse overheid:

 • selecteert haar personeelsleden op basis van motivatie, kwaliteiten en vaardigheden voor de job, ongeacht geslacht, afkomst of handicap,
 • voorziet een reeks maatregelen ter ondersteuning van personen met een arbeidshandicap,
 • stimuleert de doorstroming van vrouwen naar topfuncties,
 • streeft ernaar om meer personen met een migratieachtergrond in dienst te nemen,
 • doet haar uiterste best om het aantal vrouwen in topfuncties de hoogte in te krijgen.

Lees meer over het gelijkekansen - en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Evenwicht werk-privé

We verwachten veel van ons personeel. We zetten daarom als werkgever ook in op een gezond evenwicht tussen werk en privé.

 • Tijdsonafhankelijk werken en mogelijkheden om te telewerken en/of thuis te werken
 • Keuze tussen deeltijds of voltijds werk
 • Recht op loopbaanonderbreking

Lees meer over werk-privé-balans

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.