Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vakantiejobs

Overzicht vakantiejobs

Hier vind je een overzicht van de beschikbare vakantiejobs.
Titel Beschrijving
Vakantiejob: terreinmedewerker meetnet oppervlaktewater (Gent) Van 1 juli tot en met 31 juli of van 1 augustus tot en met 3 september 2021 zet je recipiënten klaar, kalibreer en controleer je meettoestellen, voer je veldmetingen uit, ga je mee als tweede persoon voor de biologische meetnetten, transporteer je stalen en recipiënten en voer je data in.
Vakantiejob: praktisch medewerker laboratorium (Gent) In de maand juli 2021 help je bij het voorbereiden van stalen, filtreer je stalen en help je bij de monsterontvangst en -verdeling.
Vakantiejob: administratief medewerker grondwater (Gent) In de maanden juli en augustus 2021 bied je algemene administratieve ondersteuning en verwerk en controleer je grondwatergerelateerde data in de Databank Ondergrond Vlaanderen.
Vakantiejob: communicatiemedewerker (Brussel) Van 28 juni tot 23 juli 2021 werk je een lay-out uit voor informatiefiches en ga je ook zelf aan de slag met enkele informatiefiches.
Vakantiejob: administratief medewerker Watertoets (Brussel) De hele maand juli, augustus of september digitaliseer je documenten, bekijk je administratieve dossiers en zoek je de nodige informatie op voor adviezen voor de watertoets.
Vakantiejob: helpdeskmedewerker (Aalst) De hele maand juli 2021 ondersteun je het team Helpdesk met samenstellen van ICT-pakketten, inrichten van digitale werkplekken, sorteer je gerecupereerd ICt-materiaal en maak je eventuele pakketten klaar voor scholen, instellingen en vzw's.
Vakantiejob: administratief medewerker onthaal (Aalst) De hele maand juli of augustus 2021 voer je taken uit aan het onthaal en op de verzendingsdienst.
Vakantiejob: biologisch laborant (Gent) De hele maand juli, augustus of september 2021 spoel en trieer je macro-invertebraten uit waterbodemstalen en draag je bij aan het labowerk.
Vakantiejob: terreinmedewerker meetnet oppervlaktewater (Leuven) Van 1 juli tot en met 15 augustus 2021 bereid je metingen en monsternames voor de meetnetten bacteriologie voor en voer je ze uit, en je laadt de veldmeters af en koppelt de gegevens in de meetdatabank en voert veldwaarnemingen in.
Vakantiejob: dataverwerker (Brussel) Van 1 juli tot en met 31 juli 2021 verwerk je data van drinkwater en word je ingezet voor taken rond pesticidevrij beheer.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.