Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Zware metalen

Resultaten zware metalen in fijn stof en depositie

De meest recente resultaten voor zware metalen in de lucht en de evolutie per gemeente/meetplaats.

Zware metalen in fijn stof

De Europese grens- en streefwaarden gelden voor een jaargemiddelde concentratie. De toetsing aan grens- en streefwaarden en de rapportering van overschrijdingen gebeurt op het einde van een kalenderjaar. Op andere tijdstippen berekenen we het gemiddelde van de voorbije 365 dagen en voeren we een indicatieve toetsing uit.

Momenteel zijn voor zware metalen in PM10-stof de resultaten van 2016 beschikbaar.

In deze periode was er een overschrijding van:

  • de Europese streefwaarde van arseen op alle meetplaatsen in Hoboken en op twee meetplaatsen in Beerse;
  • de Europese streefwaarde van cadmium op één meetplaats in Hoboken en één meetplaats in Beerse.

Verder werd in Hoboken de Europese grenswaarde voor lood op één meetplaats geëvenaard.

Op de andere meetplaatsen werden de grens- en streefwaarden gerespecteerd. 

Lood

lood PM10 recent

Arseen

arseen PM10 recent

Cadmium

cadmium PM10 recent

Nikkel

nikkel PM10 recent

Koper

koper PM10 recent

Chroom

chroom PM10 recent

Mangaan

mangaan PM10 recent

Zink

zink PM10 recent

Bekijk de recentste resultaten zware metalen per meetstation

Zware metalen in totale depositie

Voor de depositie van zware metalen zijn er enkel grens- en/of richtwaarden voor lood en cadmium in de Vlaamse wetgeving. Deze normering geldt voor het jaargemiddelde van 4 kruiken geplaatst volgens de VLAREM-meetstrategie. Vanaf 2015 volgt de VMM de Europese norm voor de bemonstering van zware metalen in totale depositie. Deze bemonsteringmethode verschilt van de methode in VLAREM. Hierdoor kan enkel een indicatieve toetsing uitgevoerd worden. In 2017 en 2018 zal de VMM vergelijkende metingen uitvoeren om te bekijken of een aanpassing van de VLAREM normering noodzakelijk is. Momenteel zijn de resultaten van 2016 volledig beschikbaar. Indicatief voldoen de deposities in Hoboken en Beerse aan de VLAREM-grenswaarde voor lood en de richtwaarde voor cadmium. Er is wel een overschrijding van de VLAREM-richtwaarde voor lood.

De deposities in de hotspot gebieden zijn verhoogd in vergelijking met de meetplaatsen op een achtergrondlocatie.

Lood

Lood totale depositie

Arseen

Arseen totale depositie

Cadmium

Cadmium totale depositie

Nikkel

Nikkel totale depositie

Koper

Koper totale depositie

Chroom

Chroom totale depositie

ijzer

ijzer totale depositie

Mangaan

Mangaan totale depositie

Zink

Zink totale depositie

Bekijk de recentste resultaten zware metalen per meetstation

Meetprogramma zware metalen in Vlaanderen

De VMM voert volgende metingen uit van zware metalen:

In fijn stof
  • 9 meetplaatsen nabij industriegebieden (Genk, Hoboken, Beerse en Zelzate)
  • 2 meetplaatsen in steden en agglomeraties (Antwerpen, Gent)
  • 1 meetplaats in achtergrondgebied (Koksijde)
In totale depositie
  • 7 meetplaatsen in industriegebieden (Hoboken en Beerse)
  • 2 achtergrondmeetplaatsen (Koksijde en Bonheiden)

De metingen van zware metalen in totale depositie gebeuren vooral rond non-ferro metaalbedrijven en in achtergrondgebieden.

In natte depositie
  • 1 achtergrondmeetplaats (Koksijde)

Meetstations zware metalen in Vlaanderen

Gerelateerde inhoud
Methodiek zware metalen
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid