Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting

Resultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten en modelkaarten voor verzurende depositie, stikstofdepositie, ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Verzurende depositie

Om een idee te krijgen van de spreiding van verzurende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale verzurende depositie berekend met VLOPS20 op basis van de emissiegegevens van 2018 en de meteodata van 2019. De hoogste verzurende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen,  het noorden van Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

Totale verzurende depositie op kaart van Vlaanderen

Verzurende depositie is 46 % gedaald tussen 2000 en 2019

Vooral de depositie van zwavel is zeer sterk afgenomen, namelijk met 78 %. De zwaveldepositie daalde het sterkst tussen 2007 en 2009. Tussen 2000 en 2019 daalde de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) met 32 % en de depositie van geoxideerde stikstof (NOy) met 43 %. Voor de berekening van halogeenzuren en organische zuren (HZ+OZ) wordt een constante depositie aangenomen doorheen de tijd. Na 2013 is er weinig verandering in de verzurende depositie. Deze cijfers zijn gemiddelden voor Vlaanderen. Lokaal kan de depositie anders evolueren.

Evolutie verzurende depositie per jaar.

* Voorlopige cijfers: de deposities in 2019 werden berekend met emissies van 2018 en meteogegevens  van 2019

Stikstofdepositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van de stikstofdepositie in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale stikstofdepositie berekend met VLOPS20 op basis van de emissiegegevens van 2018 en de meteodata van 2019. De hoogste stikstofdepositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen, het noorden van Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

totale vermestende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015

Stikstofdepositie is 34 % gedaald tussen 2000 en 2019

De depositie van stikstof daalt minder snel dan de verzurende depositie. Tussen 2000 en 2019 daalde de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) met 32 % en de depositie van geoxideerde stikstof (NOy) met 43 %. Voor opgeloste organische stikstof (DON) wordt een constante depositie aangenomen. Vanaf 2013 was de stikstofdepositie vrij gelijkaardig. Deze cijfers zijn gemiddelden voor Vlaanderen. Lokaal kan de depositie anders evolueren.

Evolutie vermestende depositie per jaar.

* Voorlopige cijfers: de deposities in 2019 werden berekend met emissies van 2018 en meteogegevens  van 2019

Resultaten per meetplaats

Bonheiden Gent Kapellen
Koksijde Maasmechelen Retie
Tielt-Winge Wingene Zwevegem

Ammoniak

Om een idee te krijgen over de spreiding van ammoniak (NH3) in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de luchtconcentratie van ammoniak berekend met VLOPS20 op basis van de emissiegegevens van 2018 en de meteo van 2019. De hoogste ammoniakconcentraties komen voor in het centrale deel van West-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

Kaart met overzicht NH3 jaargemiddelde o.b.v. metingen VMM en INBO.

Ammoniakconcentratie verandert weinig sinds 2008

De variatie in de NH3-concentratie tussen de jaren kan niet verklaard worden door de gerapporteerde NH3-emissies in Vlaanderen, die vrij stabiel bleven in 2008-2018. De figuur toont de gemiddelde evolutie van ammoniak (NH3) op de 13 VMM-meetplaatsen die ongewijzigd bleven sinds 2008. De verschillen zijn wellicht vooral toe te schrijven aan wisselende weersomstandigheden. De figuur toont dat NH3 in 2019 gemiddeld op deze 13 plaatsen 22 % hoger was dan in de periode 2008-2016.

Evolutie NH3 in omgevingslucht.

Stikstofdioxide en zwaveldioxide

Bekijk de evolutie en ruimtelijke spreiding zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2). De spreiding van NO2 is ook beschikbaar als een interactieve modelkaart.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.