Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Verzuring en vermesting

Resultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten en modelkaarten voor verzurende depositie, stikstofdepositie, ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Verzurende depositie

Om een idee te krijgen van de spreiding van verzurende deposities in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale verzurende depositie berekend met VLOPS19 op basis van de emissies van 2017 en de meteo van 2018. De hoogste verzurende depositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen en het noorden van de provincie Antwerpen.

Totale verzurende depositie op kaart van Vlaanderen

Verzurende depositie is 40% gedaald tussen 2000 en 2018

Vooral de depositie van zwavel is zeer sterk afgenomen, namelijk met 75%. De zwaveldepositie daalde het sterkst tussen 2007 en 2009. Tussen 2000 en 2018 daalde de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) met 24% en de depositie van geoxideerde stikstof (NOy) met 35%. Voor de berekening van halogeenzuren en organische zuren (HZ+OZ) wordt een constante depositie aangenomen doorheen de tijd. Na 2013 is er weinig verandering in de verzurende depositie.

Evolutie verzurende depositie per jaar.

* Voorlopige cijfers: de deposities in 2018 werden berekend met emissies van 2017 en meteogegevens  van 2018

Stikstofdepositie

Om een idee te krijgen over de spreiding van de stikstofdepositie in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de totale stikstofdepositie berekend met VLOPS19 op basis van de emissie van 2017 en de meteo van 2018. De hoogste stikstofdepositie komt voor in het centrum van West-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

totale vermestende depositie op kaart van Vlaanderen - 2015

Stikstofdepositie is 26% gedaald tussen 2000 en 2018

De depositie van stikstof daalt minder snel dan de verzurende depositie. In 2018 was de depositie van gereduceerde stikstof (NHx) 24% lager dan in 2000; de depositie van stikstofdepositie (NOy) was 35% lager. Voor opgeloste organische stikstof (DON) wordt in VLOPS19 een constante depositie aangenomen. Vanaf 2013 was de stikstofdepositie vrij gelijkaardig.

Evolutie vermestende depositie per jaar.

Resultaten per meetplaats

Bonheiden Gent Kapellen
Koksijde Maasmechelen Retie
Tielt-Winge Wingene Zwevegem

 

Ammoniak

Om een idee te krijgen over de spreiding van ammoniak (NH3) in Vlaanderen gebruiken we het atmosferische transport- en dispersiemodel VLOPS (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen-model). De kaart toont de luchtconcentratie van ammoniak berekend met VLOPS19 op basis van de emissie van 2017 en de meteo van 2018. De hoogste ammoniakconcentraties komen voor in het centrale deel van West-Vlaanderen, het noorden van de provincie Antwerpen en het noordoosten van Limburg.

Kaart met overzicht NH3 jaargemiddelde o.b.v. metingen VMM en INBO.

Ammoniakconcentratie verandert weinig sinds 2008

Dit stemt overeen met de gerapporteerde NH3-emissies die vrij stabiel bleven in de periode 2008-2017. De figuur toont de gemiddelde evolutie van ammoniak (NH3) op de 13 VMM-meetplaatsen die ongewijzigd bleven sinds 2008. De verschillen zijn wellicht vooral toe te schrijven aan wisselende weersomstandigheden. Uit de figuur volgt verder dat NH3 gemiddeld op deze 13 plaatsen in 2018 16% hoger was dan in de periode 2008-2016.

Evolutie NH3 in omgevingslucht.

Stikstofdioxide en zwaveldioxide

Bekijk de evolutie en ruimtelijke spreiding zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2). De spreiding van NO2 is ook beschikbaar als een interactieve modelkaart.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.