Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Riolerings- en zuiveringsgraden

Riolerings- en zuiveringsgraden

Hoeveel van de voorziene riolering is al gerealiseerd in jouw gemeente? En van hoeveel inwoners wordt het afvalwater afgevoerd en gezuiverd?

Die vragen worden beantwoord door respectievelijk de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad voor jouw gemeente:

Kaart van Vlaanderen met overzicht per gemeente van de rioleringsgraad.

Kaart van Vlaanderen met overzicht per gemeente van de zuiveringsgraad afvalwater.

Methode

Voor elke gemeente berekent de VMM op basis van haar rioleringsdatabank wat de huidige toestand is en wat de toekomstige riolerings- en zuiveringsgraden zullen zijn. Die toekomstige situatie wordt bereikt als de volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd.

De berekende riolerings- en zuiveringsgraden zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen, waardoor er een afwijking kan zijn van de reële situatie. Voor de berekening veronderstellen we dat:

  • wie in een straat woont met een riolering, daar ook op aangesloten is,
  • wie op minder dan 50 meter van een riolering woont, daar op aangesloten is.

In de databank bestaat de mogelijkheid om dispers lozende woningen ook zo op te slaan. Die informatie is nog niet voor heel Vlaanderen beschikbaar en correct ingetekend, maar wordt op basis van terreinwerk, contacten met gemeenten en opvolging van projecten vervolledigd.

Voor de berekening van de zuiveringsgraad houden we al rekening met grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's), maar nog niet met individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's).

Wanneer we de huidige riolerings- en zuiveringsgraden vergelijken met die van 10 jaar geleden kunnen we soms een ongunstige evolutie vaststellen. Dat wordt niet veroorzaakt door een achteruitgang op het terrein, maar door een vernieuwde databankstructuur en uitgebreid correctie- en updateproces van de rioleringsdatabank. De huidige cijfers benaderen meer de werkelijkheid. De stijging van de zuiveringsgraad en de rioleringsgraad is daarom nu soms minder uitgesproken dan eerder gecommuniceerd.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.