Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / STAR2C's

STAR2C's

Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe en wordt de impact groter. Toch blijft de implementatie van klimaatadaptatieplannen nog vaak achterwege. STAR2Cs wil de kloof tussen de klimaatmaatregelen en lokale initiatieven overbruggen. De VMM werkt binnen dit project aan een riviercontract voor de Zwalm en lokale beschermingsmaatregelen.

STAR2C's: wat en waarom?

Met de klimaatverandering zullen overstromingen waarschijnlijk frequenter en ernstiger wordenLogo interreg 2 zeeen Het is dan ook nodig om actie te ondernemen om de gevolgen van toekomstige overstromingen op onze wateren . ecosystemen, gemeenschappen en economieën te verminderen. De lidstaten hebben nationale aanpassingsstrategieën ontwikkeld om dergelijke maatregelen te identificeren. Lokale autoriteiten en regionale agentschappen vinden het echter een uitdaging om tastbare aanpassingsmaatregelen te nemen. STARC's wil deze kloof helpen overbruggen.

STAR2C's: doelstelling?

STARS2Cs zal een grensoverschrijdende oplossing opleveren die belanghebbenden ondersteunt bij het implementeren van aanpassingsmaatregelen, bestaande uit:

  • 1 e-tool (Adaptation Catalyst) om mechanismen te identificeren en te evalueren zodat er aanpassingen kunnen aangebracht worden die zijn afgestemd op lokale scenario's
  • 1 kennis- en capaciteitsopbouwende dienst om het vermogen van belanghebbenden om deel te nemen aan 'toekomstbestendige' besluitvorming te vergroten
  • 8 implementatietrajecten die kosteneffectieve en geïntegreerde kortetermijnacties identificeren om aanpassingen in 8 proefgebieden te implementeren
  • 1 methode om het succes van STAR2C's te evalueren en een leidraad voor het toepassen van de STAR2Cs-oplossing

STAR2C's in Europa

Dit project wordt gefinancierd binnen het Europese Interreg programma 2 Zeeën.

Projectpartners
België

De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Milieumaatschappij

Provincie Oost-Vlaanderen

Nederland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Capelle aan den IJssel

Frankrijk Agence d'Urbanisme et de Développement des Vallées de l'Oise 
Verenigd Koninkrijk Kent County Council

Looptijd : 01/09/2017 - 28/02/2021

Programma: Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.