Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot totaal stof

Uitstoot totaal stof (TSP)

 • totaal stof omvat alle rondzwevende stofdeeltjes in de atmosfeer; vooral grotere deeltjes spelen een rol
 • meeste uitstoot door industrie, gevolgd door landbouw en huishoudens
 • daling met 29 % sinds 2000 vooral dankzij minder vervuilende voertuigen en afbouw van verbranding van kolen
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale uitstoot van totaal stof in Vlaanderen. Er werden wel doelstellingen bepaald voor PM₂,₅, dat deel uitmaakt van totaal stof. 

toestandToestand in 2020

De meeste uitstoot werd veroorzaakt door de industrie, de landbouw en de huishoudens:

 • industrie (32 %): de uitstoot was voornamelijk afkomstig van de constructie en afbraak van gebouwen en niet-geleide emissies bij op- en overslagbedrijven; op deze laatste uitstootcijfers zit wel een grote onzekerheidsmarge
 • landbouw (30 %): de uitstoot was vooral afkomstig van de veeteelt (voeding, stro ...) en de productie van landbouwgoederen (ploegen, oogsten, opslag ...)
 • huishoudens (20 %): de verwarming met hout was de grootste emissiebron

 evolutieEvolutie 

Er is een daling van de uitstoot met 29 % ten opzichte van 2000, de laatste 6 jaar stagneert de uitstoot:

 • vooral afname van de uitlaatemissies van het wegverkeer door minder vervuilende voertuigen
 • sterke daling van de uitstoot van de energiesector door de afbouw van de elektriciteitsproductie met kolen
 • stijging bij de industrie sinds 2013: is van methodologische aard omdat vanaf dan ook de niet-geleide emissies van op- en overslagactiviteiten inbegrepen zijn in de inventaris
 • bij de landbouw is er een lichte daling tot 2009, vooral door de afbouw van de  veestapel, gevolgd door een stijging door de aangroei van de veestapel
 • wisselende uitstoot door de huishoudens omdat het verbruik van brandhout afhankelijk is van de weersomstandigheden

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Het grootste potentieel voor een daling van de uitstoot van fijn stof situeert zich bij de huishoudens (houtverbranding). Er werd in samenwerking met de sector een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten om de uitstoot door houtverbranding te verlagen (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens).

Bij de landbouw, de industrie en het wegverkeer is het potentieel relatief beperkter:

 • de aard van de uitstoot bij de landbouw geeft weinig mogelijkheden voor een daling
 • een lagere uitstoot bij de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek en door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven
 • bij het wegverkeer zijn vooral maatregelen belangrijk die zorgen voor een modale verschuiving en minder kilometer over de weg, gezien het belang van niet-uitlaatemissies (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.