Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot elementair koolstof

Uitstoot elementair koolstof (EC)

  • Elementair koolstof bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen.
  • Transport heeft grootste aandeel door dieseluitstoot.
  • Tweede grootste bijdrage door huishoudens vooral door aandeel houtstook.
  • Grootste daling bij uitlaatemissies door wegverkeer dankzij minder vervuilende voertuigen.
  • Fijn stof is de belangrijkste polluent naar gezondheidsimpact, onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de uitstoot van elementair koolstof.

toestandToestand in 2021

De meeste uitstoot was afkomstig van transport en huishoudens:

  • Transport (44 %): vooral door de uitstoot van dieselvoertuigen.
  • Huishoudens (43 %): door huishoudelijke verwarming met hout. 

 evolutieEvolutie

De uitstoot daalt met 69 % t.o.v. 2000:

  • Vooral afname van uitlaatemissies wegverkeer dankzij verplichte roetfilter bij dieselwagens.
  • Wisselend verloop van huishoudelijke uitstoot afhankelijk van weersomstandigheden en dus van verwarmingsbehoefte.
  • In 2021 steeg de uitstoot terug t.o.v. 2020 door het hoger aantal koudedagen, waardoor er meer gestookt werd.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor elementair koolstof zijn vooral die maatregelen belangrijk die de uitstoot van fijn stof door de huishoudens (houtverbranding) en door het wegverkeer verminderen.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.