Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot fijnstofprecursoren

Uitstoot fijnstofprecursoren (NH₃, SO₂ en NOₓ)

 • stoffen zoals ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx) kunnen in de lucht secundair fijn stof vormen. Ze worden ook precursoren of voorloperstoffen genoemd.
 • transport is de belangrijkste bron van NOx, industrie van SOen landbouw van NH3
 • uitstoot daalde bij alle fijnstofprecursoren sinds 2000
 • uitstoot is in lijn met doel 2020 uit Vlaams luchtbeleidsplan
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

 Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • tegen 2020: afname met 55 % (SO2), 42 % (NOx) en 7 % (NH3) t.o.v. 2005
 • tegen 2030: afname met 66 % (SO2), 59 % (NOx) en 12 % (NH3) t.o.v. 2005
 • bij de evaluatie van de doelstellingen tellen volgende emissies niet mee:
  • uitstoot door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart
  • NOx-emissies uit mestbeheer (stalemissies) en landbouwgronden

toestandEmissiebron (2019)

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 77 % (SO2), 53 % (NOx) en 13 % (NH3) daalde in de periode 2005-2019. Het doel tegen 2020 (afname met respectievelijk 55 %, 42 % en 7 % t.o.v. 2005) is dus gehaald. Voor SO2 en NH3 is ook het doel tegen 2030 reeds bereikt (afname met respectievelijk 66 % en 12 % t.o.v. 2005). Voor NOx is het doel tegen 2030 (afname met 59 % t.o.v. 2005) haalbaar als de uitstoot aan hetzelfde tempo blijft afnemen.

De voornaamste emissiebronnen van NOx, SO2 en NH3 waren verschillend:

 • stikstofoxiden (NOx): transport belangrijkste bron (61 %)
 • zwaveldioxide (SO2): industrie verantwoordelijk voor 57 %, energie voor 33 %
 • ammoniak (NH3): landbouw veroorzaakte 95 % van de emissies

 evolutieEvolutie 

De uitstoot van alle fijnstofprecursoren daalde ten opzichte van 2000:

 • stikstofoxiden (NOx): daling van 49 % wegens strengere emissienormen bij transport en emissiereducerende maatregelen bij energie en industrie
 • zwaveldioxide (SO2): daling van 82 % dankzij lager zwavelgehalte in brandstoffen  
 • ammoniak (NH3): afname van 31 % door maatregelen in de landbouw

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het grootste potentieel voor een daling van de uitstoot van fijnstofprecursoren situeert zich bij het wegverkeer, de landbouwsector en, in mindere mate, bij de industrie.

 • de maatregelen bij de landbouw voor een daling van de ammoniakuitstoot worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw
 • bij het wegverkeer (daling uitstoot stikstofoxiden) focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer)
 • bij de industrie is vooral de sanering van de zwavelemissie bij de productie geëxpandeerde kleikorrels belangrijk

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.