Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Concentratie zwarte koolstof

Concentratie zwarte koolstof in de omgevingslucht

  • Zwarte koolstof (‘black carbon’ =BC) is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht en ontstaat bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof.
  • Hogere concentraties van zwarte koolstof worden gemeten op verkeersdrukke en industriële locaties.
  • We zien een dalende trend op alle meetplaatsen over de jaren, maar vooral op de verkeersgerichte meetplaatsen.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect

Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, zwarte koolstof (BC) is een van de meest schadelijk fracties van (ultra)fijn stof en is ook kankerverwekkend. Hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken. De gezondheidseffecten voor zwarte koolstof zijn doorgaans dezelfde als voor fijn stof maar ze treden op bij veel lagere concentraties dan bij PM10 en PM2,5.

doelstellingDoelstellingen

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor zwarte koolstof. De WGO formuleerde ook nog geen advieswaarden voor de gezondheid.

toestandToestand in 2022

In 2022 lagen de gemeten concentraties van zwarte koolstof in Vlaanderen tussen 0,55 en 1,46 µg/m³:

  • Het hoogste jaargemiddelde noteerde de VMM op de meetplaats in de Zoutestraat in Berendrecht vlak naast de Schelde.
  • Het jaargemiddelde was het laagst op de landelijke meetplaats in Houtem.

Uit de modelberekeningen blijkt dat de hoogste gemodelleerde jaargemiddelden voorkwamen in de Antwerpse haven en op de ringwegen rond Antwerpen, Brussel en Gent. Snelwegen zijn duidelijk zichtbaar op de kaart, wat wijst op verkeer als belangrijke bron.

evolutieEvolutie

Er is globaal een dalende trend in alle typegebieden:

  • De daling zien we het meest uitgesproken op de verkeersgerichte meetplaatsen omwille van de sterke daling in de uitlaatemissies.
  • De hoogste concentratie wordt gemeten op de verkeersgerichte meetplaatsen, omdat dieselvoertuigen veel roetdeeltjes uitstoten, maar het verschil met de andere meetplaatsen wordt steeds kleiner.
  • Na de sterke daling in het coronajaar 2020, zagen we in 2021 opnieuw een stijging in alle typegebieden. In 2022 zijn de concentraties vergelijkbaar met deze van 2021 of lichtjes hoger.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor zwarte koolstof zijn vooral maatregelen van belang die de uitstoot van fijn stof door de huishoudens (houtverbranding) en door het wegverkeer verminderen. Meer gedetailleerde info is te vinden in de indicator uitstoot elementair koolstof (EC).

InfoMeer informatie 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.