Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Chemische samenstelling PM₂,₅

Chemische samenstelling van fijn stof (PM₂,₅)

 • secundair fijn stof, ontstaan uit chemische reacties van NH3, NOx en SO2 in de lucht, is de belangrijkste component van PM₂,₅
 • op de tweede en derde plaats komen organische massa en de 'andere' fractie (o.a. aan stofdeeltjes gebonden water en mineraal stof)
 • de chemische samenstelling (=’chemkar’) varieert weinig over de jaren
 • in de steden bevat PM2,5  meer elementair koolstof en organische massa, vooral te wijten aan verkeer en gebouwenverwarming
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand in 2020

De PM2,5-fractie op de landelijke meetplaats in Retie bestond gemiddeld uit: 

 • 40 % secundaire anorganische ionen (=som van ammonium, nitraat en niet-zeezout-sulfaat)
 • 23 % organische massa (koolstof bevattende deeltjes die o.a. ontstaan bij houtverbranding)
 • 4 % elementair koolstof (dieselroet)
 • 6 % zeezout
 • 28 % andere (o.a. aan stofdeeltjes gebonden water en mineraal stof)

Er werden ook metingen uitgevoerd op een stedelijke achtergrondlocatie in Gent en in Antwerpen. In vergelijking met de landelijke meetplaats zien we er:

 • gemiddeld een grotere bijdrage van elementair koolstof en organische massa, te wijten aan verkeer, gebouwenverwarming en mogelijk aan deeltjes die vrijkomen bij het koken van eten

 evolutieEvolutie

De relatieve samenstelling is vrij constant over de jaren. Ten opzichte van het vorige jaar zien we globaal op de 3 meetplaatsen in 2020:

 • een daling van bijna alle fracties dankzij gunstiger weer, met meer wind van over zee en waarschijnlijk ook het effect van minder verkeer door coronamaatregelen
 • elementair koolstof daalde sterker in de steden dan in Retie
 • zeezout nam toe door meer zuidwestenwind van over zee

 InfoMeer informatie

Naast de meetplaats in Retie, Gent en Antwerpen heeft de VMM de chemische samenstelling van fijn stof ook al onderzocht op andere plaatsen tijdens tijdelijke chemkar-studies. De resultaten hiervan kan u lezen in onderstaande rapporten:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.