Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot PM₂,₅

Uitstoot fijn stof (PM₂,₅)

 • PM2,5-stofdeeltjes zijn kleiner dan 2,5 µm (= 0,0025 mm).
 • Huishoudelijke verwarming is de belangrijkste bron van PM2,5 door houtverbranding in kachels.
 • Daling met 49 % sinds 2005, vooral dankzij minder vervuilende voertuigen.
 • Fijn stof is de belangrijkste polluent naar gezondheidsimpact, onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect

Door het inademen van fijn stof komt het in ons lichaam, hoe kleiner de deeltjes hoe dieper ze in het menselijk lichaam kunnen doordringen en hoe meer schade ze kunnen veroorzaken:

 • Hoe klein de blootstelling ook is, er is altijd een risico op een schadelijk effect op de gezondheid.
 • Kortdurende blootstelling aan hogere concentraties veroorzaken vroegtijdige sterfte, verhoogde ziekenhuisopnames vanwege hart- of longproblemen, acute en chronische bronchitis en astma-aanvallen.
 • Langdurige blootstelling (maanden tot jaren) veroorzaken vroegtijdige sterfte, vooral bij mensen met chronische hart- of longziekten, een verminderde groei van de longfunctie bij kinderen, longkanker alsook borstkanker en kanker in het spijsverteringsstelsel.

Naast gezondheidseffecten heeft fijn stof een invloed op het klimaat: naargelang de samenstelling kan fijn stof zowel voor afkoeling als voor opwarming zorgen.

doelstellingDoelstellingen

Toetsing aan het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030* toont dat de uitstoot met 49 % daalde in de periode 2005-2022. De doelstelling tegen 2030 (afname met 37 % t.o.v. 2005) is dus reeds gehaald.

Uitstoot 20222030
PM2,5 (t.o.v. 2005)  - 49 % Groene vink - 37 %

*Bij de evaluatie van de doelstellingen wordt de uitstoot van PM2.5 door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet meegeteld.

toestandToestand in 2022

De belangrijkste bronnen van PM2,5 waren de huishoudens, het transport en de industrie:

 • Huishoudens (48 %): hoofdzakelijk door verwarming met (hout)kachels.
 • Transport (24 %): slijtage van remmen, banden en wegdek (niet-uitlaatemissie) veroorzaakte het grootste deel van de uitstoot door het wegverkeer.
 • Industrie (19 %): vooral afkomstig van de productie van minerale niet-metaalproducten en ijzer en staal.

 evolutieEvolutie

Er is een daling van de uitstoot met 49 % t.o.v. 2005:

 • Vooral afname van uitlaatemissies wegverkeer dankzij verplichte roetfilter in dieselwagens.
 • Lichte toename van niet-uitlaatemissies wegverkeer (slijtage van remmen en banden) door stijgend aantal voertuigenkilometers.
 • Belangrijke daling in de energiesector dankzij sluiting kolencentrales en overschakeling op gebruik van aardgas.
 • Wisselend verloop van emissies door huishoudelijke verwarming met houtkachels door afhankelijkheid van weersomstandigheden. 
 • In 2022 daalde de uitstoot terug t.o.v. 2021 door mildere temperaturen in de winter, waardoor er minder gestookt werd.
 • De eventuele effecten van de energiecrisis (shift naar meer houtverbruik) kunnen niet ten volle in de emissies doorgerekend worden omwille van de beperkte beschikbaarheid aan jaarafhankelijke inputdata.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het grootste potentieel voor dalende uitstoot van fijn stof ligt bij de huishoudens (houtverbranding). In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten om de uitstoot door houtverbranding te verlagen. Voor het stoken van hout zijn er een aantal regels en adviezen

Bij de industrie en het wegverkeer is het potentieel beperkter:

 • Door de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden aan te passen volgens de laatste stand van de techniek en door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven, kunnen we een lagere uitstoot krijgen bij de industrie.
 • Bij het wegverkeer zijn, gezien het belang van niet-uitlaatemissies, maatregelen die zorgen voor een modale verschuiving en minder kilometer over de weg belangrijk (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.