Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Uitstoot PM2,5

Uitstoot fijn stof (PM2,5)

 • PM2,5 zijn zeer kleine stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm
 • huishoudelijke verwarming is de belangrijkste bron van PM2,5 door houtverbranding in kachels
 • daling met 43 % sinds 2000, vooral dankzij minder vervuilende voertuigen
 • doel 2020 uit Vlaams luchtbeleidsplan is gehaald 
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • tegen 2020: 24 % afname t.o.v. 2005
 • tegen 2030: 37 % afname t.o.v. 2005
 • bij de evaluatie van de doelstellingen telt de uitstoot van PM2,5 door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet mee

toestandEmissiebron (2019)

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 40 % daalde in de periode 2005-2019. De doelstellingen tegen 2020 en 2030 (afname met respectievelijk 24 % en 37 % t.o.v. 2005) zijn dus gehaald.

De belangrijkste bronnen van PM2,5 waren de huishoudens, het transport en de industrie:

 • huishoudens (49 %): hoofdzakelijk door verwarming met (hout)kachels
 • transport (23 %): slijtage van remmen, banden en wegdek (niet-uitlaatemissie) veroorzaakte het merendeel van de uitstoot  door het wegverkeer
 • industrie (17 %):  vooral afkomstig van de productie van minerale niet-metaalproducten en ijzer en staal

 evolutieEvolutie

Er is een daling van de uitstoot met 43 % ten opzichte van 2000:

 • vooral afname van uitlaatemissies wegverkeer dankzij verplichte roetfilter in dieselwagens
 • lichte toename van niet-uitlaatemissies wegverkeer (slijtage van remmen en banden) door stijgend aantal voertuigen
 • belangrijke daling in de energiesector vooral dankzij sluiting kolencentrales en overschakeling op gebruik van aardgas
 • wisselend verloop van emissies door huishoudelijke verwarming door afhankelijkheid van weersomstandigheden

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het grootste potentieel voor een daling van de uitstoot van fijn stof situeert zich bij de huishoudens (houtverbranding). Er werd in samenwerking met de sector een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten om de uitstoot door houtverbranding te verlagen (zie indicator uitstoot fijn stof door de huishoudens).

Bij de industrie en het wegverkeer is het potentieel beperkter:

 • een lagere uitstoot bij de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek en door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven
 • bij het wegverkeer zijn vooral maatregelen belangrijk die zorgen voor een modale verschuiving en minder kilometer over de weg, gezien het belang van niet-uitlaatemissies (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie 

Wat is de maatschappelijke kost van verschillende technologieën voor woningverwarming?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.