Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Fijn stof door verbranding hout en fossiele brandstof

Bijdrage van fijn stof door verbranding hout en fossiele brandstof

  • Bij de verbranding van hout en fossiele brandstoffen (hoofdzakelijk diesel) komt er o.a. fijn stof (PM10en PM2.5) en zwarte koolstof (BC) vrij. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid, onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker. 
  • Zwarte koolstof (BC) is een onderdeel van fijn stof. Daarnaast bestaat er ook nog OC (organische koolstof) en brown carbon dat een onderdeel is van OC.  
  • Houtverbranding draagt meer bij aan de fijnstofconcentraties in de lucht dan verbranding van fossiele brandstoffen. 
  • De verbranding van fossiele brandstoffen heeft doorgaans een grotere bijdrage aan de zwartekoolstofconcentratie in de lucht dan houtverbranding. 
Laatst bijgewerkt: oktober 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestand Toestand

Zwarte koolstof en fijn stof afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen kennen binnen het VMM-meetnet een grotere lokale variatie dan zwarte koolstof en fijn stof afkomstig van houtverbranding. De concentraties zwarte koolstof en fijn stof afkomstig van houtverbranding zijn vaker regionaal bepaald. 

De bijdrages in 2021 aan PM10 over alle meetplaatsen variëren voor: 

  • Houtverbranding tussen 9 en 15%, 
  • Verbranding van fossiele brandstoffen tussen de 4 en 10 %. 
  • Het overige deel bestaat uit secundair anorganisch stof (ammoniumzouten), mineraal stof en zeezout. Vooral PM10 afkomstig van verbrandingsprocessen zijn schadelijk voor de gezondheid.  

De bijdrage van houtverbranding aan fijn stof is groter dan de bijdrage van de verbranding van fossiele brandstoffen omdat er bij houtverbranding ook nog een grote hoeveelheid brown carbon en andere organische deeltjes vrijkomen, wat veel minder het geval is bij de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij zwarte koolstof de hoofdcomponent is. 

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen is er weinig variatie in de bijdrage aan fijn stof doorheen de seizoenen. Bij houtverbranding merken we meer seizoensvariatie in de bijdrage aan de concentratie fijn stof: 

  • In de wintermaanden tussen 13 en 22%, 
  • In de zomermaanden tussen 4 en 8%. 

aanpak Hoe pakken we dit aan?

Voor elementair koolstof zijn vooral die maatregelen belangrijk die de uitstoot van fijn stof door de huishoudens (houtverbranding) en door het wegverkeer verminderen. 

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030. 

Info Meer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.