Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Concentratie PM₁₀

Concentratie fijn stof (PM₁₀) in de omgevingslucht

 • PM₁₀-stofdeeltjes zijn kleiner dan 10 µm (= 0,01 mm). Er is een grote verscheidenheid in de deeltjes naar grootte en samenstelling. Stofdeeltjes worden ofwel rechtstreeks uitgestoten (primair stof) ofwel ontstaan ze in de atmosfeer (secundair stof).
 • fijn stof is de belangrijkste polluent naar gezondheidsimpact onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker
 • de Europese grenswaarden zijn overal gehaald in 2020
 • de WGO-advieswaarden voor de gezondheid (2005) zijn op een beperkt aantal meetplaatsen gehaald
 • globaal is er een dalende trend, de laatste jaren zien we een schommelend verloop, in 2020 is er een verdere daling
 • in 2020 werd de bevolking 3 keer geïnformeerd bij verhoogde concentraties
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

NaamDoelstelling
Europese jaargrenswaarde 40 µg/m³
WGO-jaaradvieswaarde (2005) 20 µg/m³
Europese daggrenswaarde maximaal 35 dagen per jaar > 50 µg/m³
WGO-dagadvieswaarde (2005) maximaal 3 dagen per jaar > 50 µg/m³ 
Vlaams luchtbeleidsplan voldoen aan WGO-advieswaarden tegen 2050

toestandToestand in 2020

De Europese jaar- en daggrenswaarden voor PM₁₀ zijn overal gehaald in 2020.

De WGO-advieswaarden (2005) zijn nog niet overal gehaald :
      - de jaaradvieswaarde werd op 15 van de 39 meetplaatsen gehaald
      - de dagadvieswaarde werd op 7 van de 39 meetplaatsen gehaald

In 2020 lagen de gemeten PM₁₀-jaargemiddelden in Vlaanderen tussen 17 en 25 µg/m³.

 • het jaargemiddelde was het laagst op de landelijke meetplaats in Walshoutem
 • het hoogste jaargemiddelde werd genoteerd op de meetplaats in Oostrozebeke, nabij houtspaanderplaatbedrijven, en op de meetplaats in Rieme in de Gentse kanaalzone
 • op de meetplaats in Rieme noteerden we het hoogste aantal dagen met een concentratie hoger dan 50 µg/m3, namelijk 25

Volgens de modelberekeningen werd geen enkele Vlaming blootgesteld aan PM10-concentraties hoger dan de Europese jaar- en daggrenswaarde:

 • de hoogste gemodelleerde jaargemiddelden kwamen voor nabij enkele industriële puntbronnen in de Gentse kanaalzone en de Antwerpse haven
 • het model berekende de laagste jaargemiddelden in het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Bij verhoogde concentraties wordt de bevolking geïnformeerd, een stookadvies afgekondigd of zelfs een snelheidsbeperking op de autostrades opgelegd:

 • in 2020 werd de informatiefase 3 keer afgekondigd, het stookadvies 2 keer en de snelheidsbeperking 0 keer

 evolutieEvolutie

Er was een dalende trend van de jaargemiddelden en van het aantal dagen met daggemiddelden hoger dan 50 µg/m³ in alle typegebieden in de periode 2000-2015, gevolgd door een schommelend verloop sinds 2016. In 2020 zien we een verdere daling.

 • laagste concentraties op de landelijke meetplaatsen
 • verschillen tussen de typegebieden zijn in de loop der jaren verkleind

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de concentraties van fijn stof te verlagen, richten zich zowel op de uitstoot van primair fijn stof als op de uitstoot van de precursoren (=voorloperstoffen) van (secundair) fijn stof. Het grootste potentieel voor een daling van de fijnstofconcentratie situeert zich bij de landbouwsector (vooral daling ammoniakuitstoot, dit is een fijnstofprecursor) en de huishoudens (houtverbranding). Meer gedetailleerde info is te vinden bij de indicatoren uitstoot fijn stof (PM₁₀) en uitstoot fijnstofprecursoren (NH₃, SO₂ en NOₓ).

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.