Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

wadi
Een ondiepe kuil of greppel in een tuin of in het openbaar domein waarin regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Wadi wordt ook als letterwoord gebruikt voor 'waterafvoer door infiltratie'.
Warmte-krachtkoppeling (WKK)
gelijktijdige omzetting van een energiestroom in kracht (mechanische energie) en warmte (thermische energie) met nuttige bestemming. Afhankelijk van het proces en de bestemming wordt de warmte op verschillende temperatuur geleverd. De kracht drijft doorgaans een generator aan om elektriciteit op te wekken of soms rechtstreeks een machine (pomp, compressor ...). De gelijktijdige omzetting van een primaire energiebron (vaak aardgas) in een WKK naar kracht en warmte gebeurt aan een hogere energie-efficiëntie dan wanneer kracht en warmte in afzonderlijke installaties worden geproduceerd.
Watertoets
De watertoets is een onderzoek naar schadelijke effecten op het watersysteem. Die kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning, een bedrijfsgebouw of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.
Wateruitvoeringsprogramma
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren. Net zoals de stroomgebiedbeheerplannen, bestaat het WUP uit verschillende delen: een deel op stroomgebiedniveau, 11 bekkenspecifieke delen, een deel op grondwatersysteemniveau en een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
WEISS
Water Emissions Inventory Support System. Een model om significante bronnen en hun bijdrage aan de waterverontreiniging in kaart te brengen.
wetlands
Een gebied dat zich bevindt op de grens tussen land en water. Vaak zijn het gebieden die af en toe onder water staan en dan weer droogvallen of drassig worden.
WGO
Wereldgezondheidsorganisatie
WGO-advieswaarde
De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn gebaseerd op gezondheidseffecten van het polluent
Winterbed
Een winterbed is een verbreding van de waterloop zodat bij hoge waterstand deze winterbedding zal overstromen en als tijdelijke buffer functioneren.
Woelkom
Een woelkelder (ook wel woelbak, woelkom) is een betonnen kelder met schotten, in het bovenhoofd van een schutsluis die voorkomt dat het water dat tijdens het schutten aan de hoge zijde wordt ingelaten met grote kracht naar binnen stroomt, waardoor de schepen in de kolk in de richting van de lage zijde van de schutsluis worden geduwd. De bedoeling is dat het water in de woelkelder zijn snelheid verliest, om gelijkmatig in de sluis te stromen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.