Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

captatieverbod
Een tijdelijk of permanent verbod om water uit een waterloop te onttrekken.
Chemkar
Chemische karakterisering van fijn stofdeeltjes.
Chlooracne
Huidaandoening. Een vorm van acne, uitgelokt door blootstelling aan koolwaterstoffen die halogenen (zoals fluor, chloor, broom of jood) bevatten. Bekende veroorzakers zijn dioxines.
Circulair afvalwater
Circulair afvalwater is afvalwater van een bedrijf dat hergebruikt kan worden door een ander bedrijf.
CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Coliformen
Groep bacteriën en typische indicator voor recente verontreiniging met fecaal materiaal.
Collector
Een grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert.
Condensatiekern
Een condensatiekern is een zeer fijn, in de lucht zwevend stofdeeltje waarop in vochtige koude lucht water zal condenseren, wat tot de vorming van wolken, nevel of mist leidt.
conformiteitspercentage
Het totale aantal analyses die conform zijn (voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen) ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde analyses voor alle parameters samen.
Constant head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door te registreren hoeveel water er moet bijgevoegd worden om het waterpeil in de boorput constant te houden.
Cr
Chroom
Cu
Koper
Cyanobacteriën
Bacteriën die zich gedragen als algen en in sommige omstandigheden gifstoffen produceren, waardoor ze gevaarlijk zijn voor mens en dier.
CZV
Chemisch Zuurstofverbruik

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.