Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

EKC
Ecologische kwaliteitscoëfficiënt
EOX
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Eutrofiëring
Het overmatig aanwezig zijn van nutriënten zoals stikstof- en fosforverbindingen in een waterloop zodat het plantaardig leven in een waterloop (bv. waterplanten en voornamelijk microscopische wieren) zich explosief kan ontwikkelen.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid