Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

OCP
Organochloorpesticiden
OCP t
Som van de gemeten organochloorpesticiden
Oeverwallen
Oeverwallen zijn afzettingen langsheen een rivier waardoor ze een soort dijkje vormen.
Organische koolstof
Koolstof die voorkomt in organische materie.
Organische massa
De massa van alle organische verbindingen in fijn stof, die bestaat naast de massa van koolstof ook uit die van waterstof en eventueel andere atomen.
organotin
Organotinverbindingen zijn stoffen die milieuschade en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Ze worden voornamelijk gebruikt in pvc-producten, bestrijdingsmiddelen in de landbouw en als bescherming van hout.
OSPM
Operational Street Pollution Model
OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Vlaamse overheidsinstelling die werkt aan duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen.
Overnamepunten
De plaats waar de gemeentelijke taak van afvalwaterinzameling overgaat in de gewestelijke taak van afvalwatertransport.
Overstort
Nooduitlaat in het rioolstelsel. Als bij hevige regenval de riolering capaciteit te kort komt om rioolwater te bergen, wordt het ongezuiverde rioolwater rechtstreeks op een beek of rivier geloosd.
Oxidatie
Het vormen van een verbinding met zuurstof.
ozondosis
Inschatting van de hoeveelheid ozon die effectief door planten via de huidmondjes wordt opgenomen tijdens het groeiseizoen.
Maat voor de ozonschade aan planten

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.