Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

GBI
gemiddelde blootstellingsindex = 3-jaarsgemiddelde PM₂,₅-concentratie op stedelijke achtergrondplaatsen over heel België
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
Deze plannen lijsten alle rioleringsprojecten op die nog op stapel staan in jouw gemeente en kennen er een prioriteit voor de uitvoering aan toe.
Bekijk de plannen op het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen.
geleide emissie
Geleide emissie: Een emissie afkomstig van een schoorsteen waarvoor bepaalde fysische kenmerken bestaan (ligging, afmetingen) en waarvan het debiet kan worden bepaald.
Niet-geleide emissie: voldoet niet aan één van deze kenmerken (ligging, afmetingen, debiet bepalen).
Gemeentelijke saneringsbijdrage
De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering, aangerekend door je waterbedrijf.
GEP
Goed Ecologisch Potentieel
Gescheiden stelsel
Een riolering met één buis waar je enkel je afvalwater in mag lozen, en geen regenwater. Soms is ook een aparte buis voor de afvoer van regenwater voorzien.
GGBI
gewestelijke gemiddelde blootstellingsindex = 3-jaarsgemiddelde PM₂,₅-concentratie op stedelijke achtergrondplaatsen over heel Vlaanderen
GOG
Gecontroleerd overstromingsgebied
Grootverbruiker
Als je minstens 500 m³ water per jaar verbruikt. Je bent daardoor verplicht om jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in te dienen bij de VMM.
GWP
Global warming potential. Hierbij wordt de toename van het broeikaseffect ten gevolge van een eenheidsemissie van een broeikasgas becijferd en gerelateerd aan dit van een eenheidsemissie CO2.
GWW
gebiedsgerichte werking voor water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.