Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Falling head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door middel van de daling van het waterpeil in de boorput.
Ferrometalen
Tot de ferrometalen behoren de metalen ijzer, kobalt en nikkel. Ferrometalen zijn vaak magnetisch. Op die manier kunnen ze gescheiden worden van de andere metalen voor afvalverwerking.
Ferrosector
Ijzerverwerkende industrie
Freatisch grondwater
Freatisch grondwater is grondwater dat bovenaan wordt begrensd door de atmosfeer, dus de bovenste laag grondwater. Onderaan kan het freatische grondwater begrensd zijn door een ondoorlatende laag.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.