Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Kleinverbruiker
Als je minder dan 500 m³ water per jaar verbruikt.
Knijpconstructie
Constructie die de waterafvoer in een waterloop vertraagt en het water ophoudt.
Kraanwagen
Elk motorvoertuig van de categorie N gebouwd als of definitief omgebouwd tot kraan en uitsluitend als dusdanig aangewend. Onder definitief omgebouwd, verstaat men het plaatsen, op een chassiscabine, van een kraan met dergelijke afmetingen, dat er geen laadplatform meer beschikbaar is.
Kraanwater
Drinkbaar water dat geleverd wordt door een waterbedrijf in Vlaanderen.
Kritische last
Maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er (volgens huidige kennis) verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.
KRLW
Europese kaderrichtlijn Water
KUL
Katholieke Universiteit Leuven
KWS ap
Apolaire koolwaterstoffen (cfr. oliën)
kWth
Thermische kilowatt
KWZI
Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarin het afvalwater van 20 tot 2000 inwonersequivalenten wordt gezuiverd.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.