Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Kleinverbruiker
Als je minder dan 500 m³ water per jaar verbruikt.
Kritische last
Maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er (volgens huidige kennis) verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.
KRLW
Europese kaderrichtlijn Water
KUL
Katholieke Universiteit Leuven
KWS ap
Apolaire koolwaterstoffen (cfr. oliën)
KWZI
Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid