Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

LAC-decreet
Dit decreet legt de rol van de lokale adviescommissie vast, in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
LDT
Dit zijn virtuele 2D/3D voorstellingen van een gebied (bv. stad), gemaakt met behulp van modelleer- en simulatietechnologie, datasets en -modellen. Ze kunnen gebieden visualiseren, analyseren en simuleren door datasets van verschillende belanghebbenden zowel in 2D als 3D te tonen.
LEZ
Een lage emissiezone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden. In Vlaanderen is er een LEZ in Gent en in Antwerpen.
Lokaal Pact
Programma waarbij gemeentelijke investeringen in saneringsinfrastructuur door het Vlaamse Gewest ten laste worden genomen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.