Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

HBCD
Hexabromocyclododecaan is een chemische verbinding, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
HCBz
Hexachloorbenzeen is een aromatische chemische verbinding.
Hoogwatergeul
Een hoogwatergeul is een door mensen gemaakte aftakking van een rivier die in geval van een extreem hoge waterstand een deel van het water op een gecontroleerde manier afvoert.
Hotspot
Een gebied waar de VMM verhoogde concentraties van verontreinigde stoffen in de omgevingslucht meet.
hydrologie
De studie van water. Hydrologie onderzoekt de eigenschappen en het gedrag van water op en onder het aardoppervlak en in de atmosfeer.
Hydromorfologie
Structuurkwaliteit waterloop.
hydronautstudies
Studies die de bestaande rioleringsinfrastructuur in kaart brengen en die inzicht geven in de hydraulische werking of het fysische gedrag van de infrastructuur.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.