Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Telemetrisch
Meetapparatuur die beheersbaar en bestuurbaar is van op afstand.
Temperatuursinversie
Weersomstandigheid met weinig wind waarbij een warme luchtlaag boven koudere lucht dichter bij de grond ligt. Dat zorgt ervoor dat luchtverontreiniging niet weg kan en de concentraties verontreinigende stoffen oplopen.
Toxisch
giftig
Toxische equivalenten
Eenheid waarin de giftigheid van dioxineachtige verbindingen wordt uitgedrukt. Hiertoe wordt de giftigheid van elke dioxine vergeleken met de giftigste dioxine (2,3,7,8-TCDD) met behulp van toxicologische equivalentiefactoren (TEF). De concentratie van elke dioxine wordt dan vermenigvuldigd met deze relatieve giftigheid om ze bij elkaar te kunnen optellen.
Toxische equivalentie
Totale toxiciteit van een mengsel van dioxines en PCB’s.
Toxische equivalentiefactor
Eenheid waarmee verschillende dioxines en PCB's qua giftigheid met elkaar kunnen vergeleken worden.
Troposfeer
Atmosfeerlaag gelegen tussen het grondniveau en ongeveer 6 tot 16 km hoogte (afhankelijk van de meteorologische omstandigheden).
TSP
Totaal stof. Een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmetingen in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte, namelijk PM10, PM2,5, PM1 en PM0,1.
Typegebied
Naargelang hun ligging worden de meetplaatsen ingedeeld in 5 typegebieden: landelijk, voorstedelijk, stedelijk, verkeersgericht of industrieel. Per typegebied wordt er een gemiddelde berekend.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.