Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Aanslagpeilen
Het peil op grond waarvan het pompgemaal begint te werken.
Aansluitingsgraad
De verhouding van het aantal huidig op een RWZI aangesloten inwoners t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners.
Achtergrondconcentratie
De concentratie gemeten op een locatie die zich niet in de nabijheid van een belangrijke uitstootbron, zoals een drukke weg of industrie, bevindt.
Aerosoldeeltjes
Uiterst fijne vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of in een ander gas.
Afkoppelen
Ervoor zorgen dat er geen regenwater in de riool van het afvalwater terechtkomt.
Alarmdrempel
De concentratie waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor de gehele bevolking inhoudt en waarbij maatregelen dienen genomen te worden om de risico’s te beperken.
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (in voege sinds 25 mei 2018)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.