Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Aanslagpeilen
Het peil op grond waarvan het pompgemaal begint te werken.
Aansluitingsgraad
De verhouding van het aantal huidig op een RWZI aangesloten inwoners t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners.
Achtergrondconcentratie
De concentratie gemeten op een locatie die zich niet in de nabijheid van een belangrijke uitstootbron, zoals een drukke weg of industrie, bevindt.
Aerosoldeeltjes
Uiterst fijne vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of in een ander gas.
Afkoppelen
Ervoor zorgen dat er geen regenwater in de riool van het afvalwater terechtkomt.
Alarmdrempel
De concentratie waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor de gehele bevolking inhoudt en waarbij maatregelen dienen genomen te worden om de risico’s te beperken.
ANB
Agentschap voor Natuur en Bos. Vlaamse overheidsinstelling die instaat voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur in Vlaanderen.
Antropogeen
Van menselijke oorsprong.
Asset Management Vlaanderen
Het Asset Management Vlaanderen is de coördinerende taak van Aquafin om te komen tot een optimale afstemming van het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten, en tot een goed zicht op de staat waarin de rioleringsnetten zich bevinden.
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (in voege sinds 25 mei 2018)
AWIS
AfvalWaterInformatieSysteem. Dit systeem bevat alle relevante informatie over rioleringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.