Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Base
Een base is de tegenhanger van een zuur en heeft in oplossing een pH-waarde hoger dan 7. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water.
BBI
Belgische Biotische Index
BELAC
Belgische Accreditatie-instelling
BG
Bepaalbaarheidsgrens
Binneninstallatie
Het huishoudelijk leidingnet met de hieraan verbonden systemen en toestellen, dat gevoed wordt met water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig van het openbare waternet.
Bio-accumuleerbaar
Bioaccumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren).
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage
De kost op je waterfactuur, voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations.
Bronmaatregelen
Maatregelen m.b.t. regenwaterbeheer, waardoor problemen zoals wateroverlast en watertekort aan de bron worden aangepakt. Voorbeelden zijn hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer.
Bulk
Verzamelnaam voor goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen. Ze worden los in het ruim van een schip, vrachtwagen of wagon gestort. Wanneer de producten niet vloeibaar zijn gaat het om droge bulk.
BZV
Biochemisch Zuurstofverbruik

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.