Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Zuurstof en zuurstofbindende stoffen in oppervlaktewater

Zuurstof en zuurstofbindende stoffen in oppervlaktewater (2007-2020)

  • Een goede zuurstofhuishouding is cruciaal voor een goede ecologische toestand. Gevoelige soorten vis of ongewervelden verdwijnen snel bij verlaagde zuurstofconcentraties. Maar oververzadiging aan opgeloste zuurstof is ook niet gewenst en kan schadelijk zijn voor de kieuwen van vissen. Ondergedompelde waterplanten (vooral microwieren) geven overdag zuurstof af aan het water door fotosynthese. Hoe meer vervuiling met zuurstofbindende stoffen hoe minder zuurstof in het water.
  • 61 % van de Vlaamse waterlichamen voldeed in 2020 aan de norm voor opgeloste zuurstof.
  • De zuurstofconcentraties in oppervlaktewater zijn licht verbeterd sinds 2007.
Laatst bijgewerkt: augustus 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2020 voldeed:

  • 61 % van de Vlaamse waterlichamen aan de norm voor opgeloste zuurstof
  • 43 % aan de norm voor chemisch zuurstofverbruik (CZV).

Huishoudens hebben het grootste aandeel in de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater.

evolutieEvolutie

De zuurstofhuishouding van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen is verbeterd.

  • De gemiddelde zuurstofconcentratie nam toe van 7,5 mg/l in 2007 tot 8,2 mg/l in 2020. Ook de CZV-concentraties verbeterden.
  • In 2007 voldeed 38 % van de Vlaamse waterlichamen aan de norm voor opgeloste zuurstof, in 2020 was dat 61 %. Voor CZV was er een toename van 18 naar 43 %.
  • 21 % van de Vlaamse waterlichamen vertoont een statistisch significante verbetering van de zuurstofconcentraties in de periode 2011-2020, terwijl 15 % significant achteruit ging. Voor CZV vertoont 24 % een gunstige trend en 6 % een ongunstige trend.

De uitbouw van de openbare waterzuivering en de inspanningen van de bedrijven hebben bijgedragen aan die gunstige evoluties.

De opeenvolging van droogteperiodes van de voorbije jaren heeft de verdere verbetering van de waterkwaliteit wellicht afgeremd.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Vooral van belang voor deze indicator is Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater en meer bepaald de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.