Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief

Overzicht

 Volg VMM via RSS

 

Nieuwe resultaten debieten waterlopen en grondwater

Op 54% van de locaties zijn de grondwaterstanden zeer laag (28%) tot laag (26%) voor de tijd van het jaar. Ook voor oppervlaktewater zijn op 55% van de locaties de debieten zeer laag (21%) tot laag (34%) voor de tijd van het jaar. Voor een niet onbelangrijk deel van de grondwaterpeilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen blijven de peilen en debieten een stuk lager dan wat we op het einde van een gemiddelde winter verwachten.

Lees verder...

Ontdek de otter

Zien we de otter binnenkort terug in Vlaanderen? Ontdek het op de ottertentoonstelling waarvan de VMM trotse partner is!

Lees verder...

Informatiedrempel fijn stof overschreden

Er worden vandaag (03/03/21) hoge fijnstofconcentraties (PM2.5 en PM10) gemeten in de lucht. De informatiedrempels van 35 µg/m³ PM2.5 en 50 µg/m³ PM10 (als glijdend 24-uurgemiddelde) werden deze nacht en deze morgen overschreden in het Vlaamse gewest.

Lees verder...

Overschrijding fijn stof informatiedrempel

Op dit ogenblik (donderdag 25/02) worden overal in Vlaanderen hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. We verwachten dat de concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan de informatiedrempel van 50µg/m³.

Lees verder...

Waterbeheerswerken aan de Mark

De hoogwaterperiodes van de voorbije weken zorgden ook aan de Mark in Herne, Galmaarden en Viane voor heel wat ondergelopen weides en akkers. Vroeger werden ook een aantal woningen in de dorpskernen getroffen door wateroverlast. Daarom startte de VMM na de grote overstromingen in 2010 met de uitwerking van een totaalplan. Ondertussen is de eerste fase van de werken afgerond in het stroomgebied van de Mark.

Lees verder...

GOG Bosbeek oplossing voor wateroverlast centrum Neeroeteren

De Bosbeek en de Witbeek veroorzaken regelmatig ernstige wateroverlast in het centrum van Neeroeteren. Omdat alleen lokale maatregelen niet volstaan, is de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan de Broekziepenstraat noodzakelijk om de overstromingsrisico’s van deze twee beken te verminderen. Ook meer opwaarts zetten we in op optimale benutting van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied.

Lees verder...

Slibruiming en hakhoutbeheer Handzamevaart in Diksmuide

Binnenkort start de VMM met de slibruiming van de Handzamevaart. Dat vermindert de kans op wateroverlast en verbetert de ecologische toestand. Op de rechteroever langs de Handzamevaart staat volgende week ook gefaseerd hakhoutbeheer gepland. Zo voorkomen we dat bomen die te zwaar worden, afkraken of ontwortelen.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.