Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / VMM vernieuwt

VMM vernieuwt

21-06-2021
De VMM wil zich nog sterker opstellen als oplossingsgerichte partner. Zo willen we een positieve impact hebben op de Vlaamse leefomgeving en er mee voor zorgen dat die klimaatbestendig wordt. Samen met partners en belanghebbenden willen we resultaten behalen op het terrein en in het beleid en snel inspelen op de veranderende maatschappelijke noden. Hiervoor hebben we een nieuwe missie/visie ontwikkeld en onze volledige werking gereorganiseerd.

Nieuwe missie en visie

We nemen 2030 als toekomstperspectief. Welke diensten leveren we in 2030? Hoe willen we samenwerken, intern en met anderen? Met onze nieuwe missie engageren we ons voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

  • We waarborgen proper, aantrekkelijk en voldoende water.
  • We bewerkstelligen gezonde lucht.
  • We sturen de klimaatadaptatie mee.

Daarnaast zetten we ons specifiek in voor open ruimte, slimme steden en een circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving.

Waarvoor we gaan, omschrijven we in onze visie: ‘De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.’

Meer over onze missie & visie

 

 

Organisatievorm

Om de missie en visie te realiseren, reorganiseren we onze werking volledig. De VMM krijgt een dynamische netwerkstructuur die bestaat uit kernen, thema’s en een projectwerking.

De kernen voeren de inhoudelijke basis van ons werk uit. Per kern clusteren we gelijkaardige en complementaire taken. Om de inhoudelijke taken optimaal te kunnen uitvoeren, bakenden we nog een aantal klassieke organisatie-ondersteunende thema’s af zoals HR en communicatie, maar ook vernieuwende thema’s zoals vraagarticulatie over onderzoekstopics.

Meer over onze organisatievorm

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.